ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำคนพิการกว่า 1,500 คน ทำจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง รัชกาลที่ 9

วันที่ลงข่าว: 13/03/17

       นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กล่าวว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดโครงการจิตอาสาทำดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2560 โดยนำคณะคนพิการ และคณะทำงานด้านคนพิการ จำนวนกว่า 1,500 คน สานต่อความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งถือเป็นการรวมกันครั้งสำคัญของกลุ่มคนพิการ ที่มีความพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว คนพิการทางการเห็น กลุ่มออทิสติก เป็นต้น มาร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา เช่น เก็บกวาดลานวัดและพระอุโบสถ ล้างห้องน้ำ เก็บขยะ ที่วัดสร้อยทอง และวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร โดยถือเป็นตัวอย่างคนพิการที่น่ายกย่อง มีจิตอาสา ต้องการทำดีเพื่อผู้อื่น โดยน้อมรำลึกตามแนวทางพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก