ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

คมนาคมส่องท่ารถ-ท่าเรือ-สนามบินเชียงราย เร่งปรับเอื้อคนพิการ

วันที่ลงข่าว: 09/03/17

 เชียงราย - รองปลัดกระทรวงคมนาคม ตระเวนส่องโครงสร้างพื้นฐานขนส่งสาธารณะเชียงรายเพื่อคนพิการ ดูทั้งสนามบินแม่ฟ้าหลวง-ท่ารถ-ท่าเรือ ติงสถานีรถโดยสารทั่วประเทศ ยังต้องปรับปรุง 

       

       วันนี้ (8 มี.ค.) นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม ได้เป็นประธานการประชุมโครงการศึกษา สำรวจเพื่อการประเมิน และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ เด็กและผู้สูงอายุของกระทรวงคมนาคม ระยะที่ 3 ที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีนายวิสูตร คำยอด ผอ.ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วม

       

       นายสมศักดิ์กล่าวว่า โครงการนี้ได้ดำเนินการระยะแรก และระยะที่ 2 ในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคตะวันตกและภาคใต้แล้ว ส่วนระยะที่ 3 จะดำเนินการในพื้นที่ 15 จังหวัดภาคเหนือ และภาคกลาง รวม 34 แห่ง ได้แก่ จ.เชียงราย เชียงใหม่ แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สุพรรณบุรี และลพบุรี

       

       ในระยะที่ 3 นี้ ได้เลือกเชียงรายเป็นจังหวัดนำร่องเพราะมีศักยภาพด้านการคมนาคม และมีผู้ไปใช้บริการมากขึ้น จากการตรวจสอบก็พบว่าท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย มีความพร้อมกว่า 90% มีระบบอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ เช่น สัญลักษณ์ อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกตามจุดต่างๆ เพื่อผู้พิการ จุดจอดรถ ลิฟท์ อักษรเบลและเสียงเพื่อคนตาบอด ห้องน้ำเพื่อผู้พิการ มีบริการล้อเข็น เป็นต้น

       

       “ตอนนี้คงเหลือเพียงการปรับเรื่องความลาดชันของพื้นที่ให้ได้มาตรฐาน”

       

       นายสมศักดิ์กล่าวว่า สำหรับสถานีขนส่งผู้โดยสารทางบกแล้ว ถือว่ายังไม่สามารถให้บริการได้ถึงขั้นนี้ ยังขาดแคลนหลายเรื่อง เช่น ที่จอดรถคนพิการ ทางเข้าออก ป้ายสัญญาณต่างๆ ฯลฯ ซึ่งได้แจ้งไปยังกรมการขนส่งทางบกให้ปรับปรุงแล้ว

       

       ทั้งนี้ เพราะเชียงรายถือเป็นสถานีนานาชาติที่มีคนต่างประเทศมาใช้บริการด้วย ดังนั้นจึงต้องมีการปรับรื้อกันใหม่หมด รวมถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารทางบกทั่วประเทศที่ยังเป็นลักษณะนี้อยู่

       

       นายสมศักดิ์กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ตนจะไปดูด้านท่าเรือแม่น้ำโขงที่ อ.เชียงแสน เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย โดยโครงการระยะที่ 3 นี้จะดำเนินการไปจนถึงเดือนตุลาคม 2560 จากนั้นจะเป็นระยะที่ 4 เพื่อให้สถานที่ทางคมนาคมทั้งท่าอากาศยาน สถานีขนส่งผู้โดยสาร ฯลฯ ได้มาตรฐานและเอื้อต่อการใช้บริการของคนพิการ เด็กและผู้สูงอายุตามกฎกระทรวงคมนาคมที่ได้มีการประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2556 ต่อไป 

 

 

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 8 มีนาคม 2560
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก