ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

โครงการ กองทัพบกซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไท้ปีมหามงคล มอบบ้านให้กับหญิงชราพิการทางสายตา ที่อำเภอแม่ลาน้อย

วันที่ลงข่าว: 27/06/16

พันเอก ภาส วงศ์สารภี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 36 เป็นประธานพิธีมอบบ้านตามโครงการ กองทัพบกซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไท้ปีมหามงคล ให้กับนางดิวา ไม่มีนามสกุล หญิงชรายากไร้พิการทางสายตา อายุ 73 ปี ณ บ้านเลขที่ 1 หมู่ 12 บ้านแม่ลางิ้ว ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ

ทางโครงการ กองทัพบกซ่อมแซมบ้านทั่วไทย เทิดไท้ปีมหามงคล เห็นถึงความยากลำบากนางดิวา ที่มีฐานะยากจน มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก ทั้งที่ตนเองอยู่ในวัยชราและเป็นผู้พิการทางสายตา จึงดำเนินการก่อสร้างที่พักอาศัยให้ ซึ่งเริ่มการดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน 2559 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจากกองกำลังนเรศวร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย และทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 สนับสนุนกำลังพลในการดำเนินการก่อสร้าง โดยมีราษฎรบ้านแม่ลางิ้วสนับสนุนอาหารกลางวันและแรงงานในการก่อสร้าง

ทั้งนี้ การมอบที่พักอาศัยตามโครงการ กองทัพบกซ่อมแซมบ้านทั่วไทย เทิดไท้ปีมหามงคล ในครั้งนี้ เป็นหลังที่ 2 จากจำนวน 4 หลัง ในพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 เพื่อให้กับผู้ยากไร้ได้มีที่พักพิงมั่นคงถาวรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก