ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนยฺ์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน อบรมครูสอนผู้พิการ

วันที่ลงข่าว: 27/06/16

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดการอบรมพัฒนาองค์ความรู้ครูผู้ให้บริการสอนเสริมทักษะทางวิชาการสำหรับเด็กพิการเรียนร่วมและเรียนรวมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เช้าวันนี้(25 มิ.ย.)นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาองค์ความรู้ครูผู้ให้บริการสอนเสริมทักษะทางวิชาการสำหรับเด็กพิการเรียนร่วมและเรียนรวมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมอบรม เพื่อให้ครูที่มีเด็กพิการเรียนรวมอยู่ในโรงเรียน ได้มีความรู้ ความเข้า ใจในระบบคัดกรองเด็กพิการการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเทคนิคการสอนการพัฒนาผู้เรียนด้วยสื่อ และสิ่งอำนวยความสะดวก การอบรมจะมีไปจนถึงวันพรุ่งนี้(26 มิ.ย.)

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก