ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

นายกรัฐมนตรี แสดงความยินดีต่อนายมณเฑียร บุญตัน ผู้พิการทางสายตาที่ได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติ

วันที่ลงข่าว: 27/06/16

นายกรัฐมนตรี แสดงความยินดีต่อนายมณเฑียร บุญตัน ผู้พิการทางสายตา ที่ได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติ ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติอีกหนึ่งสมัย

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความยินดีต่อนายมณเฑียร บุญตัน ผู้พิการทางสายตา ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติอีกหนึ่งสมัย ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ว่า ถือเป็นบุคคลตัวอย่างของประเทศไทย ที่มีความรู้ความสามารถ แม้มีร่างกายไม่สมบูรณ์ แต่ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิต และยังแสดงให้ประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้เห็นถึงความมีศักยภาพ ผลงาน และความมุ่งมั่นในการคุ้มครองส่งเสริมสิทธิคนพิการทั้งในประเทศและของโลก จนทำให้ที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ สมัยที่ 9 มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 102 คะแนน จาก 160 ประเทศ ได้เป็นลำดับที่ 4 จากผู้สมัครเลือกตั้ง 18 คน ให้ดำรงดังกล่าว ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจอย่างยิ่ง และรัฐบาลพร้อมจะให้การสนับสนุนบทบาทของนายมณเฑียร ให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ต่อไป

นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาในส่วนของรัฐบาลได้ผลักดันมาตรการต่าง ๆ และปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ อาทิ การเข้าถึงสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ทั้งทางการเมือง สังคม และวัฒนธรรม อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป เช่น การลงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ ก็มีวิธีการพิเศษเฉพาะสำหรับคนพิการ การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ เป็นต้น โดยนายกรัฐมนตรี เชื่อมั่นว่า ทรัพยากรบุคคลมีความสำคัญกับประเทศชาติ หากได้รับการส่งเสริมในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วจะเป็นพลัง ไม่ใช่ภาระของสังคม

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก