ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ลงพื้นที่มอบนโยบาย สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านยางน้อย ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

วันที่ลงข่าว: 24/06/16

วันนี้ (23 มิ.ย. 59) ดร.นายแพทย์อุทัย สุดสุข ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่ และข้าราชการ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และคณะเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นสถานีอนามัยแม่แบบในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ มีการดำเนินงานเชิงรุก โดยจัดทีมสุขภาพออกตรวจสุขภาพประชาชนในพื้นที่ มีระบบการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน และติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และโรคติดต่ออย่างครอบคลุม มีการจัดบริการแพทย์แผนไทยให้บริการกับประชาชน รวมทั้งการติดตามเยี่ยมบ้าน นวดบำบัดผู้พิการ ผู้ป่วยอัมพาตสำหรับ จึงทำให้ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในชุมชน และประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงได้รับการบริการด้านสุขภาพเป็นอย่างดี

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก