ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดนนทบุรีจัดงานนัดพบแรงงาน ประชารัฐร่วมใจ เพื่อคนไทยมีงานทำ

วันที่ลงข่าว: 24/06/16

ที่บริเวณเวสต์เกตฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงาน "วันนัดพบแรงงานประชารัฐร่วมใจ เพื่อคนไทยมีงานทำ" ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2559 โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรีได้ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดงานตามยุทธศาสตร์ แนวทางประชารัฐของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ว่างงาน ผู้ที่จบการศึกษาใหม่ ผู้ที่ถูกเลิกจ้าง และคนพิการได้เลือกตำแหน่งงานให้ตรงกับความรู้ความสามารถและได้สมัครงานกับนายจ้าง สถานประกอบการโดยตรง อีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์และเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพให้แก่คนหางาน นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป

ภายในงานมีการรับสมัครงานกับนายจ้าง สถานประกอบการ จำนวน 75 บริษัท ตำแหน่งงานว่างกว่า 12,000 อัตรา การสาธิตฝึกอาชีพอิสระ และการสาธิตสมัครงานผ่านมือถือระบบ Smart Job นอกจากนี้ยังมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "ทำอย่างไรให้ได้งาน" และ "แนวโน้มตลาดแรงงานในอนาคต" โดยผู้สนใจสามารถสมัครงานและหาตำแหน่งงานตามความถนัดได้ใน "งานนัดพบแรงงาน ประชารัฐร่วมใจ เพื่อคนไทยมีงานทำจังหวัดนนทบุรี" ในวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณเวสเกตฮอลล์ ชั้น4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก