ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สอน “ดนตรี” ผู้ป่วยเด็ก เพิ่มสมาธิ พัฒนาการ ทักษะสังคม

วันที่ลงข่าว: 23/06/16

 รพ.เด็ก ใช้ดนตรีสอนผู้ป่วยเด็กคู่งานวิชาการ เพิ่มพัฒนาการเด็ก ชี้ ดนตรีช่วยพัฒนาการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ สมองมีความจำดี พัฒนาสมาธิ การฟัง การพูด การอ่าน การปรับตัวกับสังคม

       

       นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวภายหลังเปิดการประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ สุขภาพเด็กแห่งชาติครั้งที่ 17 ว่า กาประชุมในปีนี้จะเน้นความร่วมมือในการดูแลเด็กจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค เพื่อไม่ให้เจ็บป่วย หรือเมื่อเจ็บป่วยแล้วจะต้องมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้การรักษา และให้ความรู้กับผู้ปกครองอีกด้วย เพื่อลดความเจ็บป่วยที่รุนแรงลง

       

       รศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) กล่าวว่า ที่ผ่านมา รพ.เด็ก ได้นำความรู้จากการประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ มาส่งเสริมต่อในการดูแลรักษาเด็ก ทั้งการเพิ่มทักษะความรู้ ป้องกัน และเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็ก เช่น การรณรงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาการในเด็กเล็กผ่านการเล่นดนตรี ทั้งยังได้มีการนำดนตรีมาร่วมสอนผู้ป่วยเด็กควบคู่กับวิชาการด้านต่าง ๆ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังมีโครงการสอนเด็กกลุ่มพิเศษที่เป็นออทิสติกเล่นเปียโน 1 to 5 ซึ่งเป็นการจัดขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อใช้ในการกระตุ้นพัฒนาการของเด็ก และหลังจากเด็กออทิสติกเล่นไประยะหนึ่งจะพบว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้น

       

       “การส่งเสริมให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง เล่นดนตรี อ่านหนังสือนิทาน เล่นกีฬา จะช่วยทำให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมที่ดีขึ้น รวมถึงมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ให้สามารถทำสิ่งที่ยุ่งยากหรือซับซ้อนได้ดียิ่งขึ้น โดยในส่วนของการเล่นดนตรีนั้น จะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กในทุกด้าน เพราะการเล่นดนตรีจะช่วยพัฒนาการทำงานประสานกันของอวัยวะต่าง ๆ ทั้ง ตา นิ้วมือ อวัยวะรับเสียง การทำงานของสมองแต่ละส่วนทำให้มีความจำที่ดี ช่วยพัฒนาสมาธิ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และยังทำให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดีอีกด้วย” รศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ กล่าว

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 23 มิถุนายน 2559
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก