ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เสนอแผนความร่วมมือ กลุ่มประเทศ CLMVT ขยายการเชื่อมต่อทางอากาศ และทางบกระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อกระตุ้นท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน ในงาน Thailand Travel Mart Plus 2016 ที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ลงข่าว: 13/06/16

นายยุทธศักดิ์ สุภัสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ผู้แทนจากกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม นำเสนอความคืบหน้าด้านตลาดการท่องเที่ยวของไทย และกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ต่อสื่อมวลชนและกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เดินทางมายังประเทศไทยในฐานะผู้ซื้อภายในงาน Thailand Travel Mart Plus the Greater Mekong Subregion 2016 (TTM+2016)

นายยุทธศักดิ์ กล่าวว่า ในปี 2558 ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศสมาชิกอาเซียนถึง 98 ล้านคน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 7.3 โดยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวกลุ่มประเทศสมาชิก CLMVT คิดเป็นร้อยละ 42 ของนักท่องเที่ยวอาเซียน อีกทั้งยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 26.8 ล้านคน ในปี 2010 เป็น 44.4 2 ล้านคน ในปี 2014 เติบโต ร้อยละ 62 ภายใน 5 ปี เติบโตอย่างต่อเนื่อง ททท. จึงนำเสนอแผนความร่วมมือ CLMVT Lingkage ดำเนินงาน Air Lingkage ขยายการเชื่อมต่อทางอากาศ โดยเพิ่มบริการสายการบิน ผลักดันให้เกิดเที่ยวบินเส้นทางใหม่ ซึ่งมีสายการบินที่สนใจ 3 สายการบิน โดนสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เตรียมเปิดเส้นทางเชียงใหม่ –หลวงพระบาง และเส้นทางเชียงใหม่ – เวียงจันทน์ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 สายการบินนกแอร์ เตรียมเปิดเส้นทางกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – มัณฑะเลย์ ในระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน สายการบินไทยแอร์เอเชีย เตรียมเปิดเส้นทางกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) –เวียงจันทน์ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559

Land Lingkage สร้างถนนขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาค เพื่อพัฒนาให้เป็น อาเซียน Highway เชื่อมต่อประเทศไทย กับเมียนมา กัมพูชา ลาว และเวียดนาม รวมอีกหลายเส้นทางที่เชื่อมระหว่างประเทศสมาชิก เช่น เส้นทาง R3A ที่เชื่อม สปป.ลาว –ไทย และจีน เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก - ตะวันตก และเส้นทาง New Trade Line ที่เชื่อม ไทย - สปป. ลาว – เวียดนาม เข้าด้วยกัน

สำหรับการจัดงาน TTM+2016 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2559 มีผู้ขายในประเทศ และผู้ประกอบการจากประเทศเพื่อนบ้านในแถบลุ่มน้ำโขงเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 392 บูธ จาก 345 หน่วยงาน โดยมีผู้ขายที่เคยร่วมงานเป็นครั้งแรก 98 ราย และเคยร่วมงานแล้ว 247 ราย ส่วนผู้ซื้อจากต่างประเทศเข้าร่วมงาน 305 ราย และ Trade visitor 100 ราย จาก 55 ประเทศ ขณะที่ผู้ซื้อ 5 อันดับแรก จากตลาดหลักได้แก่ จีน สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย อิตาลี่ และอินเดียเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากเช่นกัน

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก