ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ก.ท่องเที่ยวฯ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ จัดงาน CLMVT Forum 2016 สนับสนุนการลงทุนในระดับภูมิภาคอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 13/06/16

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ในวันที่ 16-18 มิถุนายนนี้ เตรียมจัดงาน CLMVT Forum 2016 : Towards a Shared Prosperity โดยมีกระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และอื่นๆ พร้อมระดมสมองจากนักธุรกิจชั้นนำและนักธุรกิจรุ่นใหม่ใน CLMVT เพื่อกำหนดทิศทางการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนของทั้ง 5 ประเทศให้เดินไปพร้อมๆ กันทั้ง 3 ด้าน ภายใต้แนวคิด "อาเซียนคอนเนคต์" ผ่านการนำจุดแข็งของแต่ละประเทศมาช่วยกันสร้างลูกค้าและตลาดใหม่ๆ พร้อมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ทั้งนี้ กลยุทธ์การสร้างคอนเนคติวิตี้ ด้วยการเปิดเส้นทางบินใหม่เชื่อมเมืองหลักเมืองรองในกลุ่มประเทศนี้ จะช่วยสร้างบรรยากาศทางธุรกิจที่ดี สนับสนุนให้เมืองนั้นๆ น่าเข้าไปลงทุนยิ่งขึ้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก