ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เมกเกอร์ห้ามพลาดประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงวัย-ผู้พิการ

วันที่ลงข่าว: 08/06/16
เมกเกอร์รุ่นใหม่ประกวดโครงการ “Enjoy Science: Young Makers Contest” สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ ระดับนักเรียนนักศึกษา ชิงทุนการศึกษาและทริปร่วมงาน Maker Faire ในยุโรปและญี่ปุ่น รวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท หมดเขต 30 มิ.ย.นี้
โครงการ “Enjoy Science: Young Makers Contest” สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ ระดับนักเรียนนักศึกษา ชิงทุนการศึกษาและทริปร่วมงาน Maker Faire ในยุโรปและญี่ปุ่น รวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท
       
       โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต นำโดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ เชิญชวนนักเรียน-นักศึกษาสายสามัญและอาชีวศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ ‘Enjoy Science: Young Makers Contest’ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ในหัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ”
       
       การประกวดดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคม ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมเมกเกอร์ หรือ “นักสร้างสรรค์นวัตกรรม” ในประเทศไทย ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต โดยมีรางวัลเป็นทุนการศึกษา ตลอดจนทริปร่วมงาน Maker Faire ในทวีปยุโรปและในประเทศญี่ปุ่น รวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท โดยเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2559
       
       โครงการ ‘Enjoy Science: Young Makers Contest’ แบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท คือ คือ นักเรียน-นักศึกษาสายอาชีพ (ระดับไม่เกินปวส.) และนักเรียน-นักศึกษาสายสามัญ (ระดับไม่เกินปริญญาตรี) โดยประกวดเป็นทีม ทีมละ 3 คน ประกอบด้วยนักศึกษา 2 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน โดยแต่ละทีมจะต้องส่งข้อเสนอโครงการนวัตกรรมของตนเอง ซึ่งบรรยายถึงผลงานที่ต้องการสร้าง รวมถึงเอกลักษณ์และประโยชน์ใช้สอยและแผนการใช้งบประมาณเพื่อพัฒนานวัตกรรม (ในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท) ไปที่ contest@bangkokmakerfaire.com
       
       ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมดูรายละเอียดและกติกาการเข้าแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkokmakerfaire.com/contest หรือเพจเฟซบุ๊ก Enjoy Science: Young Makers Contest
       
       ////////////////////////////
       
       เกี่ยวกับโครงการ ”Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”
       โครงการระยะยาว 5 ปี ด้วยงบประมาณรวมกว่า 1,000 ล้านบาท ที่บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ริเริ่มขึ้นในปี 2558 เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับประเทศไทย ผ่านการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม (STEM) รวมถึงการศึกษาสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ การศึกษา สังคม และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีสถาบันคีนันแห่งเอเซียเป็นผู้ดูแลโครงการ 
 
ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 7 มิถุนายน 2559
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก