ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

""กมธเด็ก เยาวชน" สนช.จ่อเชิญตัวแทนบ้านพักเด็ก ถกมาตรการล้อมคอก หวั่นซ้ำรอยเหตุไฟไหม้รอยที่เชียงราย

วันที่ลงข่าว: 30/05/16

  เมื่อเวลา 13.30น. ที่รัฐสภา นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) พร้อมด้วยคุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี รองประธานกรรมาธิการ ร่วมกันแถลงข่าวถึงเกิดเหตุไฟไหม้โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา จ.เชียงรายว่า ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจ ซึ่งคณะกรรมาธิการได้ตระหนักถึงอันตรายในความไม่ปลอดภัย โดยขณะนี้มีสถานที่มีการดูแลเด็กที่กินอยู่ประจำ 5 ลักษณะ คือ 1.สถานสงเคราะห์เด็กของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เช่น บ้านเด็กมหาราช บ้านเด็กเวียงพิงค์ 2.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศหลายหมื่นคน 3. โรงเรียนกินนอนประจำของเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 4.บ้านพักเด็กขององค์กรพัฒนาเอกชน เช่น มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก และ 5.ที่พักประจำของวัดต่าง ๆทั่วประเทศ สังกัดกรมการศาสนา ทั้งนี้จากการสอบถามทุกแห่งระบุว่าได้จัดระบบและมีมาตรการในการป้องกันอัคคีภัย การหนีไฟ การตรวจตราระบบไฟฟ้า แต่กลับไม่มีรายละเอียดแบบแผน ดังนั้นในสัปดาห์หน้าคณะกรรมาธิการจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล เพื่อวางมาตรการในการป้องกันต่อไป ไม่ให้เกิดเหตุขึ้นซ้ำอีก อย่างไรก็ตามสิ่งที่กรรมาธิการเป็นห่วงอีกเรื่องคือเหตุการณ์ไฟฟ้าดูดจนเสียชีวิตในโรงเรียน."

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์บ้านเมืองออนไลน์ วันที่ 26 พฤษภาคม 2559
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก