ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.ชัยภูมิ เปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการอื่นแก่ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส

วันที่ลงข่าว: 13/05/16

จังหวัดชัยภูมิ โดยโรงพยาบาลชัยภูมิ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการอื่นแก่ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ระหว่างวันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2559

ณ โรงพยาบาลชัยภูมิ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ตลอดจนให้ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และผู้กิการทางศัลยกรรมตกแต่งอื่นๆ ได้รับการผ่าตัดแก้ไขในระยะเวลาที่เหมาะสม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยและญาติให้ดีขึ้น นายแพทย์สมควร หาญพัฒนชัยกูร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นที่จังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้นำเหล่าศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาให้การผ่าตัดและรักษา นอกจากจะให้การรักษาผู้ที่มีความพิการปากแหว่งเพดานโหว่แล้ว ยังรวมถึงความพิการอื่นๆ เช่น แผลเป็นจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก หนังตาตก นิ้วมือนิ้วเท้าเกิน นิ้วล๊อก เป็นต้น ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้ารับการผ่าตัดรักษาฟรี และเบิกค่าเดินทางและความใช้จ่ายระหว่างเฝ้าไข้ได้

สำหรับการจัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการอื่น เป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยให้ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดแก้ไขในระยะเวลาที่เหมาะสม หากประชาชนท่านใดสนใจจะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถยื่นความจำนงได้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน โรงพยาบาลชัยภูมิ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยโทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลข 0-4483-6826-9 ต่อ 407 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก