ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ซีเกทจับมือพันธมิตรจัดค่าย“คิวบิก ครีเอทีฟ รุ่น14” เสริมทักษะวิทย์เด็กไทย

วันที่ลงข่าว: 10/05/16
 บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)และกลุ่มคิวบิก ครีเอทีฟ จัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนคิวบิก ครีเอทีฟ แคมป์ รุ่นที่ 14 เปิดโอกาสนักเรียนประถม-มัธยม พร้อมเด็กนักเรียนพิการและพื้นที่ห่างไกลกว่า 200 ชีวิต รับประสบการณ์เสริม เพิ่มทักษะทางวิทยาศาสตร์
      น้องๆ กับผลงานสร้างบ้านที่ทั้งน่าอยู่ ประหยัดพลังงาน แข็งแรงปลอดภัย พร้อมนำเสนอและประชันไอเดียกับกลุ่มอื่นๆ เพื่อเอาชนะใจกรรมการในกิจกรรม “The Safehouse”
       น.ส.ศิริรัตน์ เอี่ยวผดุง รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ โรงงานเทพารักษ์ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า นอกจากซีเกทจะเป็นผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยในด้าน STEM ที่เป็นการศึกษาแบบบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ผ่านการจัดกิจกรรมค่ายและการแข่งขันที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงค่ายเยาวชนคิวบิก ครีเอทีฟ แคมป์ในครั้งนี้ ที่เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะชีวิต การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ การริเริ่มความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย อันจะช่วยจุดประกายให้เกิดความสนใจศึกษาต่อและทำงานในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       
       สำหรับกิจกรรมในค่ายเยาวชนคิวบิก ครีเอทีฟ แคมป์ รุ่นที่ 14 ซึ่งจัดขึ้น ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. ปทุมธานี น.ส.ศิริรัตน์ เผยว่า ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ กิจกรรม “กระดาษสามมิติ” ซึ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สร้างสรรค์ประติมากรรมด้วยวัสดุที่เรียบง่ายให้กลายเป็นชิ้นงานในลักษณะของบ้าน ที่นอกจากจะต้องน่าอยู่แล้ว ยังต้อง ประหยัดพลังงาน แข็งแรงปลอดภัย และที่สำคัญเยาวชนจะต้องเสนอไอเดียต่อคณะกรรมการได้, กิจกรรม Cubic Mana Racing 2 เป็นกิจกรรมเกมออนไลน์อินเตอร์แอคทีฟทำให้ได้เรียนรู้การประเมินความเสี่ยงและการลงทุน การประสานงานระหว่างสมาชิกในทีม การวางแผนกลยุทธ์และการใช้ไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า, กิจกรรม สะพานคนจนต้องทนหน่อยน้อง เป็นกิจกรรมที่เยาวชนจะได้เรียนรู้แนวคิดพื้นฐานเชิงวิศวกรรมเกี่ยวกับโครงสร้างเพื่อการรับน้ำหนักกลศาสตร์พื้นฐานและการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนกิจกรรมสุดท้ายอย่าง The Grand Teamwork Tournament เป็นกิจกรรมที่จะทำให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ ที่สำคัญในการทำงานร่วมกัน ตั้งแต่การสื่อสาร แบ่งงานการบริหารจัดการ รวมทั้งการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ
       
       ด้าน ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สวทช. มีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชนไทยตลอดระยะเวลา 25 ปีของการดำเนินงาน และหวังว่าค่ายเยาวชนคิวบิก ครีเอทีฟ แคมป์ รุ่นที่ 14จะมีส่วนในการผลักดันให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีทักษะและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ให้แก่สังคมไทย
       
       เช่นเดียวกับ รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ที่ปรึกษากลุ่มคิวบิก ครีเอทีฟ กล่าวว่า จุดเด่นของค่ายคิวบิก ครีเอทีฟคือการใช้ความสนุกสนานในการนำไปสู่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเป็นแรงกระตุ้นให้เยาวชนอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรม ดังนั้นกิจกรรมในค่ายจึงได้รับการออกแบบให้มีความยากง่ายที่เหมาะสมกับศักยภาพของเยาวชนที่กำลังศึกษาในแต่ละระดับชั้น โดยมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาผ่านสถานการณ์จริงในรูปแบบต่างๆ ซึ่ง นอกจากการจัดกิจกรรมหลัก ทางคณะผู้จัดค่ายฯ ยังมีกิจกรรมสันทนาการและเกมกีฬา ซึ่งสอดแทรกปัญหาให้ขบคิดและเสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างสมาชิกในแต่ละกลุ่มด้วย
       
       “ในค่ายนี้ นอกจากน้องๆเยาวชนไทยจะได้ใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคฤดูร้อนให้เป็นประโยชน์แล้วการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายยังทำให้พวกเขาได้พัฒนาและตระหนักถึงความสามารถและคุณค่าในตัวเองซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตขึ้นเป็นบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป” รศ.ยืน กล่าว
กิจกรรม “The Egg-cident” แสนสนุก กิจกรรมนี้ท้าทายความสามารถของน้องๆ ในการออกแบบรถที่แข็งแรงและทนทาน เพื่อป้องกันไม่ให้ไข่ที่บรรจุอยู่ในรถแตก
       
       สำหรับเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น ด.ช.ชวิศ สร้อยคำ หรือ “น้องมี่” นักเรียนชั้น ป.6โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา กล่าวว่า เขาชอบกิจกรรม Egg-Cident มากที่สุดเพราะเขาและเพื่อนร่วมทีมได้ออกแบบรถที่แข็งแรงอย่างสุดความสามารถเพื่อป้องกันไม่ให้ไข่ที่บรรจุอยู่ในรถแตก นอกจากนี้เขายังชอบกิจกรรมสันทนาการและเกมกีฬาต่างๆ ด้วย ที่สำคัญค่ายนี้ทำให้ได้รู้จักเพื่อนใหม่หลายคนได้ความรู้และสนุกสนานกับการทำกิจกรรมใหม่ๆที่ไม่เคยรู้มาก่อน ทำให้อยากกลับมาเข้าค่ายอีกในปีหน้า
       
       ท้ายสุด ด.ญ.นันท์นภัส วรรณเขจร หรือ “น้องจิว” นักเรียนชั้นม.2โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ที่เผยว่า เธอชื่นชอบกิจกรรม Cubic Quest 25 : The Rising Sun มากที่สุดเพราะได้มีโอกาสสวมบทบาทในโลกสมมุติ พูดคุยกับตัวละครต่างๆ เพื่อเสาะหาข้อมูลชิ้นสำคัญ แล้วนำมาหาคำตอบ พอๆ กับกิจกรรม Cubic Battlefield 9
       ซึ่งช่วยฝึกให้เธอและเพื่อนๆ ในทีมรู้จักวางแผนกลยุทธ์ เรียนรู้ว่าการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีต้องทำอย่างไรเพื่อช่วยกันทำคะแนนให้แก่ทีม เป็นการใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมที่สนุกและได้ความรู้มาก 
 
ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 9 พฤษภาคม 2559
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก