ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

‘กกต.’เคาะลงทะเบียนใช้สิทธินอกจว. 3 ช่องทาง โต้ข่าววิ่งเต้นพิมพ์บัตร โชว์อุปกรณ์ช่วยผู้พิการ

วันที่ลงข่าว: 02/05/16

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 28 เม.ย ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายบุณยเกียรติ รักชาติเจริญ รองเลขาธิการกกต.รักษาการเลขาธิการกกต.แถลงถึงผลการประชุมกกต.ว่า ที่ประชุมกกต.ได้พิจารณาเห็นชอบประกาศ กกต.จำนวน 3 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนใช้สิทธินอกเขตจังหวัดและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ ทุพลภาพ และผู้สูงอายุ คือ โดยการกำหนดวันเวลายื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนนอกเขตจังหวัด ในกรณีที่บุคคลไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตามภูมิลำเนาของตนเอง สามารถยื่นได้ 3 วิธีคือ1.ยื่นด้วยตัวเองหรือมอบอำนาจให้คนอื่นไปยื่นให้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ตามวันและเวลาราชการ 2.ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นผ่านทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 3.การยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ http://election.dopa.go.th เป็นวิธีการใหม่ที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิออกเสียง โดยสามารถยื่นเรื่องได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบบจะปิดการรับสมัครในเวลา 24.00 น.ของวันที่ 30 มิถุนายน 2559

 

นายบุณยเกียรติ กล่าวอีกว่า ส่วนความคืบหน้าการจัดพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญนั้น กกต.ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีกรณีพิเศษกับโรงพิมพ์ของรัฐ ซึ่งการพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญและสาระสำคัญเล่มที่ 1 และ 2 รวมทั้งประเด็นคำถามประกอบหลักการและเหตุผล โดยมีโรงพิมพ์รัฐเสนอราคามา 5 แห่ง ทางกกต.อยู่ในระหว่างการตรวจสอบศักยภาพของโรงพิมพ์ที่เสนอราคาต่ำสุดว่ามีศักยภาพที่จะจัดพิมพ์ได้ทันระยะเวลาที่กกต.กำหนดไว้หรือไม่ โดยมีการแต่งตั้งกรรมการไปตรวจสอบและให้รายงานกลับมาภายในสิ้นเดือนเมษายน ซึ่งตามกำหนดการคาดว่าจะเริ่มจัดพิมพ์ได้ประมาณต้นเดือนพฤษภาคมนี้ และเริ่มจัดส่งงวดแรกจำนวนหนึ่งแสนชุดในวันที่ 23 พฤษภาคม ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถจัดส่งได้ครบตามจำนวนในวันที่ 30 มิถุนายน ส่วนการจัดพิมพ์สรุปสาระสำคัญหรือบุ๊คเล็ตจำนวน 17 ล้านเล่มนั้นจะดำเนินการหลังจากได้รับเนื้อหาแล้ว

 

รักษาการเลขาธิการกกต.กล่าวด้วยว่า ส่วนที่มีข่าวเกี่ยวกับการวิ่งเต้นเรื่องการจัดพิมพ์บัตรออกเสียงประชามตินั้น ทางกกต.ได้มีมติเห็นชอบให้จัดพิมพิ์บัตรออกเสียง ประมาณ 54 ล้านฉบับ ซึ่งพิมพ์เกินกว่าจำนวนผู้มีสิทธิประมาณ 7.94 เปอร์เซ็นต์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการกำหนดทีโออาร์ ยังไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างจึงไม่เป็นไปตามข่าวที่มีการเผยแพร่ก่อนหน้านี้ อีกทั้งนโยบายกกต.ก็ต้องการให้มีการประกวดราคาเป็นหลัก เพราะยังมีเวลาที่สามารถดำเนินการได้เพราะจะใช้ในวันที่ 7 สิงหาคม โดยจะต้องจัดส่งไปยังเขตที่มีการลงคะแนนก่อนวันลงคะแนน 7 วัน ทั้งนี้คาดว่าต้นเดือนพฤษภาคมจะสามารถดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ นอกจากนี้จะมีการพิมพ์อักษรเบลล์เพิ่มเติมเพื่ออธิบายเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงละคะแนนด้วย อย่างไรก็ตาม การไม่ไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติในครั้งนี้ ไม่มีบทลงโทษเรื่องเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ส่วนจะเป็นเหตุทำให้คนไปใช้สิทธิน้อยหรือไม่นั้นคงขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของแต่ละคนรวมถึงการรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลต่อประชาชนอย่างทั่วถึง

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังการแถลงข่าว นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการกกต. ได้สาธิตการเข้าเวปไซต์ http://election.dopa.go.th เพื่อลงทะเบียนออกเสียงนอกเขตจังหวัดผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ กกต.เปิดให้บริการ โดยได้มีการอธิบายถึงวิธีการเข้าสู่ระบบ และหลักฐานที่ต้องใช้ ประกอบด้วย บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพราะต้องกรอกข้อมูลในส่วนนี้ อีกทั้งยังได้แสดงสิ่งอำนวยความสะดวกที่ กกต.จะจัดให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ หรือทุพพลภาพในหน่วยเลือกตั้งพิเศษด้วย

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ วันที่ 28 เมษายน 2559
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก