ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดสุรินทร์ จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2559

วันที่ลงข่าว: 25/04/16

นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์ กำหนดจัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2559 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ภายใต้ชื่องาน “แรงงานร่วมใจ สานฝันให้น้อง ร่วมป้องกันยาเสพติด” ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์ เลขที่ 333 หมู่ 5 ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามัคคี การ่วมแรงร่วมใจระหว่าง ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ นายจ้าง และผู้ใช้แรงงาน

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม การมอบทุนการศึกษาสำหรับการดูแลเด็กพิการ เด็กพิการช้ำซ้อน กิจกรรมนันทนากร มีการแข่งขันกีฬามหาสนุก และการตอบปัญหาชิงรางวัล ขอเชิญประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการเข้าร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.30 น. ภายใต้ชื่องาน “แรงงานร่วมใจ สานฝันให้น้อง ร่วมป้องกันยาเสพติด” ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์ เลขที่ 333 หมู่ 5 ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยทั่วกัน

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก