ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ภายใต้โครงการน้ำพระทัยพระราชทานเคลื่อนที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ลงข่าว: 25/04/16

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ภายใต้โครงการน้ำพระทัยพระราชทานเคลื่อนที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และการประชุมองค์สมาชิกสภาสังคมเคราะห์ฯ ภาค 8 และภาค 9

วันนี้ (22 เม.ย. 59) เวลา 13.00 น. พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และการประชุมองค์การสมาชิกภาค 8 และภาค 9 โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อำเภอโป่งแยง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยในโอกาสที่ปี 2559 เป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จึงจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเคลื่อนที่ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณล้นเกล้า โดยที่โครงการน้ำพระทัยพระราชทานเป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชเสาวนีย์ให้สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นแกนกลางในการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงาน และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนในภาวะวิกฤต ตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา

สำหรับภายในโครงการมีกิจกรรมประกอบด้วย การเลี้ยงอาหารกลางวันภายใต้โครงการน้ำพระทัยพระราชทานการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส มอบแว่นตาแก่ผู้สูงอายุ มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการแก่ผู้พิการ รวมทั้งการให้บริการปรึกษาปัญหาต่างๆ บริการทางการแพทย์ การจดทะเบียนและการออกบัตรประจำตัวคนพิการ การฝึกอบรมวิชาชีพการเพาะเห็ด การสาธิตทำปุ๋ยหมัก บริการตัดผม บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่และสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ทั้งนี้กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติจะจัดขึ้น ใน 4 ภาคด้วยกัน ได้แก่ ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ภาคอีสานจังหวัดอุบลราชธานี ภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกรุงเทพมหานครตามลำดับ และจัดประชุมองค์การสมาชิกสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ภาค 8 และภาค 9 ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559 เวลา 09.30-16.00 น. ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก