ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่พบประชาชน ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันที่ลงข่าว: 25/04/16

วันที่ 22 เมษายน 2559 ที่วัดรัตนปทุม ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่พบประชาชน ออกหน่วยในกิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุด โดยมีนายนลิน ตั้งประสิทธิ์ และนายรุ่งชัย ใบกว้าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมในพิธี พร้อมออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการประชาชนของหน่วยงานต่างๆของภาครัฐและเอกชน

ภายในงานได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ของส่วนราชการ ออกไปให้บริการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน มีการจำหน่ายไข่ไก่ราคาถูก การมอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกร การมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุและคนพิการ มอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎร

นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า การออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน” นอกจากจะมีการให้บริการฟรีหลายอย่างแล้ว ส่วนราชการยังได้มารับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อนำกลับไปจัดทำแผนงบประมาณช่วยเหลือต่อไป และยังมีความห่วงใยในเรื่องของสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดกำแพงเพชร และย้ำให้ประชาชนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ถ้าประสบปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำอุปโภค บริโภค ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐที่ใกล้บ้านทันที เพื่อจะได้เร่งแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก