ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เตรียมจัดสมัชชาคนตาบอด ที่จังหวัดภูเก็ต

วันที่ลงข่าว: 11/04/16

เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ (9 เม.ย. 59) ที่ห้องรายา โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวเตรียมจัดสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 19 และการสัมมนาเรื่องศูนย์บริการคนพิการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด : ขุมพลังในการทำสิทธิให้เป็นจริง โดยผู้แถลงข่าว ประกอบด้วย นายธมนิศฐ์ ชาญจรัสพงศ์ กรรมการบริหาร สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย นางพิมพร ขอศานติวิชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต นายพีรพงศ์ สุทธินุ่น ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครภูเก็ต เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้นำคนตาบอด โดยมีสื่อมวลชน และผู้พิการตาบอดเข้าร่วม

นายธมนิษฐ์ ชาญจรัสพงศ์ กรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจัดสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 19 และการสัมมนาเรื่องศูนย์บริการคนพิการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด : ขุมพลังในการทำสิทธิให้เป็นจริง ที่จังหวัดภูเก็ต เป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญ อันจะนำมาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้นำคนตาบอด ถึงโอกาสของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด โดยอาศัยกลไกของศูนย์บริการคนพิการ และสร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงสาระสำคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2556 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง และการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ

สำหรับงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 19 และการสัมมนาเรื่อง ศูนย์บริการคนพิการกับการพัฒนา คุณภาพชีวิตคนตาบอด : ขุมพลังในการทำสิทธิให้เป็นจริง จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2559 ที่โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย นิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยีของคนตาบอด การประชุมใหญ่สามัญประจำปี การเลือกตั้งกรรมการบริหาร การแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากคนตาบอดทั่วประเทศ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก