ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.สิงห์บุรี จัดพิธีมอบบ้านที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ยากไร้ และด้อยโอกาส

วันที่ลงข่าว: 11/04/16

วันนี้ (8 เม.ย. 59) เวลา 13.30 น. ที่ บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 5 ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี นายอัครเดช เจิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีทาสีบ้านและมอบบ้านที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ยากไร้ และด้อยโอกาส ตามโครงการ กาชาดและมหาดไทย ร่วมใจดูแลยากไร้ จังหวัดสิงห์บุรี ภายใต้กรอบการน้อมนำหลักทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาอยู่ประยุกต์ใช้ช่วยเหลือผู้ยากไร้โดย นาง บุษบา เจิมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ปกครองจังหวัด ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานเทศบาลตำบลพรหมบุรี และบริษัทโตโยต้าสิงห์บุรี จำกัด ได้จัดทำ โครงการขึ้น คัดเลือก นายศักดิ์ รูปงาม บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 5 ตำบลพรหมบุรี เข้าร่วมโครงการ สภาพบ้านพักของนายศักดิ์ มีลักษณะชำรุดทรุดโทรมปรักหักพังจนไม่สามารถพักอาศัยต่อไปได้

จังหวัดสิงห์บุรีจึงได้ดำเนินการก่อสร้างบ้านพักหลังใหม่ให้ โดยใช้งบประมาณดำเนินการดำเนินงานตามนโยบาย บ้านเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข ประจำปี 2559 จำนวน 30,000 บาท โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 20,000 บาท และงบประมาณอุดหนุนของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 64,630 บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 114,630 บาท ซึ่งการก่อสร้างบ้านพักผู้ยากไร้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จังหวัดได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทโตโยต้าสิงห์บุรี จำกัด ให้การสนับสนุนสีทาบ้าน และได้มอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ได้ร่วมกันทาสีให้บ้านผู้ยากไร้อีกด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก