ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พม.ช่วยเหลือ ด.ญ. ป. 6 สอบโอเน็ตได้อันดับ 1 ของประเทศ แต่ฐานะยากจน ที่ จ.พัทลุง และ ด.ช. กตัญญูที่พิการแขนข้างซ้ายลีบ ต้องออกมาขายขนมหลังเลิกเรียน

วันที่ลงข่าว: 11/04/16

วันนี้ (7 เม.ย. 59) เวลา 08.30 น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ : นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ 376/2557-2559 เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุม

 

นายไมตรี กล่าวว่า จากกรณีเด็กนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดพัทลุง สามารถสอบโอเน็ตได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ของประเทศ แต่ครอบครัวมีฐานะยากจน อาศัยอยู่กับพ่อ-แม่ และน้องสาว ในบ้านสภาพเก่าทรุดโทรมกลางทุ่งนา ด้านเด็กหญิงเปิดเผยว่า ตนเองไม่เคยเรียนพิเศษหรือเรียนเสริมจากที่ใด นั้น ตนขอชื่นชมความมุ่งมั่นพยายามและความอดทนของเด็กหญิงดังกล่าวที่ไม่ได้นำฐานะของครอบครัวมาเป็นอุปสรรคในการศึกษาเล่าเรียนจนประสบความสำเร็จ ซึ่งตนได้กำชับให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง (พมจ.พัทลุง) เร่งลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นและอุปกรณ์การศึกษา โดยเฉพาะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลในเรื่องการศึกษาของเด็กหญิงดังกล่าวอย่างต่อเนื่องในระยะยาว และการซ่อมแซมปรับปรุ่งบ้านให้มีความมั่นคงแข็งแรงและถูกสุขลักษณะต่อไป

 

นายไมตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกรณีเด็กชายอายุ 15 ปี เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพิการทางด้านร่างกาย มีแขนข้างซ้ายลีบ อาศัยอยู่ในบ้านไม่มีเลขที่ในพื้นที่เขตบางแค กรุงเทพฯ ครอบครัวมีฐานะยากจน มีรายได้เพียงเบี้ยความพิการเดือนละ 800 บาท จึงใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียน โดยการขายข้าวเหนียวสังขยาและลูกชุบสร้างรายได้เพิ่มวันละประมาณ 500 บาท นั้น ตนขอชื่นชมความตั้งใจจริงและความขยันหมั่นเพียรของเด็กชายดังกล่าวที่ไม่ได้นำความพิการมาเป็นอุปสรรคในการช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัว โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการสร้างรายได้เสริมซึ่งตนได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เร่งลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นและอุปกรณ์การศึกษา โดยเฉพาะการให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องสิทธิและสวัสดิการของคนพิการเพื่อให้เด็กชายดังกล่าวสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตามสิทธิของกฎหมายต่อไป

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก