ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รมว.แรงงาน เล็งขยายการสร้างงานให้คนพิการ หลังทำผลงานเข้าตาคว้า 8 เหรียญในเวทีโลก

วันที่ลงข่าว: 31/03/16

'รัฐมนตรีแรงงาน' เผย คนพิการมีศักยภาพ เล็งร่วมมือ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รวบรวมข้อมูลคนพิการทั่วประเทศ สำรวจความต้องการ กำหนดให้ปี 2559 ปีแห่งการจ้างงานคนพิการตั้งเป้าทั่วประเทศอย่างน้อย 10,000 คน มีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้มั่นคงกลับสู่สังคม เตรียมขับเคลื่อนพัฒนาฝีมือคนพิการต่อที่ประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน เดือนพฤษภาคมนี้ ที่ สปป.ลาว หลังไทยทำผลงานสำเร็จ'วิริยวัฒน์'คว้า1เหรียญทองจากสาขาสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ได้สำเร็จ ที่เหลือ 3 เหรียญเงินจากสาขาเครื่องปั้นดินเผา เขียนแบบจากสถาปัตยกรรมก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ออกแบบโปสเตอร์ และ 4 เหรียญทองแดงจากสาขาวาดภาพ ถักไหมพรม ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ และประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ระดับพื้นฐาน

 

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ผลงานของคนพิการที่ได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญทองแดง จากสาขาประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมาก แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและทักษะของคนไทยที่สามารถสร้างสรรค์นำสิ่งของเหลือใช้มาประดิษฐ์สิ่งใหม่ได้อย่างน่าสนใจ สวยงาม และเกิดประโยชน์ จนชนะใจกรรมการผู้ตัดสิน หากคนพิการได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ ช่างสังเกต ก็จะเกิดแนวคิดเห็นช่องทางการประกอบอาชีพได้ไม่ยาก อีกทั้งการนำสิ่งที่ถูกทิ้งแล้วนำกลับใช้ได้ใหม่ยังจะช่วยลดปริมาณขยะลงได้อีกด้วย สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลในสาขาอื่น ๆและไม่ได้รับรางวัล ก็ขอชื่นชมด้วยเช่นกัน ที่ทุกคนสามารถเอาชนะอุปสรรคของร่างกายทำโจทย์ที่ท้าทายได้เป็นอย่างดี ต้องการให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ ช่วยกันสนับสนุนคนพิการตามแนวทางประชารัฐ โดยให้ความรู้แก่คนพิการในการ สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้โอกาสในการทำงาน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ทัดเทียมกับคนปกติ มีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมต่อการดำเนินชีวิตประจำวันด้วย ซึ่งจะช่วยดึงศักยภาพคนพิการมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้ โดยจะเร่งความร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำข้อมูลผู้พิการที่มีอยู่ มาสำรวจความต้องการเพื่อสร้างอาชีพให้คนพิการได้ตามความถนัดอย่างเหมาะสม

 

รมว.แรงงาน กล่าวต่อว่า สำหรับความสำเร็จในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการสร้างความสุขให้กับคนพิการที่ได้แสดงออกถึงศักยภาพไม่แพ้บุคคลธรรมดาทั่วๆ ไป เป็นการสร้างแรงจูงใจให้พี่น้องเพื่อผู้พิการอีกนับล้านคนทั่วประเทศได้มีกำลังใจในการออกมาแสดงศักยภาพของตนเองต่อสังคมภายนอก ได้ออกมาฝึกฝนอาชีพในสาขาต่างๆ ซึ่งกระทรวงแรงงานมีศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัดทั่วประเทศที่ให้การช่วยเหลืออยู่แล้ว ซึ่งเรื่องนี้ผมได้สั่งให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้ความสำคัญเป็นพิเศษ นำผู้พิการมาฝึกอบรมให้สามารถประกอบอาชีพต่างๆ ให้มากที่สุด โดยเฉพาะในปีนี้ถือว่าเป็นปีสร้างงานให้คนพิการด้วยแล้ว ความคาดหวังจะให้สร้างงานให้ได้ถึงหนึ่งหมื่นคนเป็นอย่างน้อย อีกประการหนึ่งจากที่ได้ไปดูการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ก็ได้ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานรวบรวมข้อมูลรายละเอียดการแข่งขันในทุกสาขาอาชีพทั้ง 49 สาขา ซึ่งยังมีบางสาขาอาชีพที่ดูแล้ว คนไทยน่าจะมีศักยภาพเพียงพอที่จะแข่งขันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ เราต้องสร้างผู้เข้าแข่งขันตั้งแต่เนิ่นๆ

 

นอกจากนี้ การแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติจะมีขึ้นทุกๆ 4 ปี ซึ่งเป็นช่วงเว้นระยะนาน และการแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาตินี้ ไม่มีการจัดการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน ทำให้เราเสียโอกาสทั้งการสร้างคนให้มีฝีมืออย่างต่อเนื่องทั้งการประกอบอาชีพและในการแข่งขัน ซึ่งในการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนจะนำประเด็นการพัฒนาฝีมือคนพิการนี้ไปเสนอต่อที่ประชุมด้วย ที่จะประชุมในเดือนพฤษภาคมนี้ ที่ สปป.ลาว ซึ่งคาดหวังว่าทุกประเทศในอาเซียนน่าจะให้การสนับสนุนแนวทางนี้เป็นอย่างดี

 

ด้าน หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากที่กระทรวงแรงงานได้สนับสนุนให้คนพิการเดินทางไปร่วมการแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ จนได้รับรางวัลกลับมาในครั้งนี้แล้ว ในปี 2559 ยังเป็นปีที่ได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมให้คนพิการได้มีงานทำโดยตั้งเป้าหมายไว้ให้มีการจ้างงาน 10,000 คน อีกด้วย ซึ่งทุกหน่วยงานทั้งกระทรวงแรงงาน องค์กรภาคเอกเชน บริษัทต่าง ๆ มูลนิธิฯ ได้ร่วมกันสร้างมิติใหม่ให้คนพิการสามารถประกอบอาชีพ มีรายได้ สามารถอยู่กับครอบครัว และเกิดประโยชน์ต่อสังคมภูมิลำเนา โดยไม่ต้องเดินทางไปทำงานไกลจากบ้าน ซึ่งจะช่วยให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นอย่างมาก

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก