ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

การประชุม The 2nd ASEAN Women Entrepreneurs Forum พร้อมนำ 10 สตรีไทย รับรางวัลสตรีผู้ประกอบการผู้มีผลงานโดดเด่น ที่ประเทศเวียดนาม

วันที่ลงข่าว: 07/03/16

นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษกประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับมอบหมายจาก พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน เข้าร่วมการประชุม The 2nd ASEAN Women Entrepreneurs Forum พร้อมนำผู้ประกอบการสตรีไทยจำนวน 10 คน เข้ารับรางวัลสตรีผู้ประกอบการผู้มีผลงานโดดเด่น (Outstanding ASEAN Women Entrepreneurs Forum) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างการประชุม ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2559ณ โรงแรม Melia Hotel กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

 

นางสาวอนุสรี กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ในฐานะหน่วยงานประสานหลัก (Focal Point) ในประเด็นความร่วมมืออาเซียนด้านสตรี และเป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี (ASEAN Committee on Women : ACW) เป็นประจำทุกปี และการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสตรี (ASEAN Ministerial Meeting on Women :AMMW) เป็นประจำทุก 2 ปี สำหรับการประชุม ASEAN Women Entrepreneurs Forum (AWEF 2016) ครั้งที่ 2 มีหอการค้าแห่งประเทศเวียดนามและกระทรวงแรงงาน คนพิการ และกิจการสังคมเวียดนามเป็นประธานในการจัดงาน และดำเนินการจัดงานโดยสภาสตรีผู้ประกอบการเวียดนาม และสภาหอการค้าและอุตสาหกรรม ประเทศเวียดนาม โดยได้กำหนดจัดประชุมขึ้น ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2559 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 150-200 คน ประกอบด้วย ตัวแทนจากภาครัฐของประเทศในกลุ่มอาเซียน ตัวแทนจากกระทรวงและสถานทูตจากประเทศต่างๆ ตัวแทนจากเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ตัวแทนจากองค์กรระหว่างประเทศ ตัวแทนจากสหประชาชาติ และตัวแทนจากภาคเอกชน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนและยกระดับการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ส่งเสริมการค้า การลงทุนระหว่างผู้ประกอบการสตรีอาเซียนในภูมิภาคอาเซียน และกรอบความร่วมมืออาเซียน โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกี่ยวกับหัวข้อ Fostering Women Entrepreneurs in Advancing the ASEAN Economic Community – AEC Development และมีการมอบรางวัลให้แก่สตรีผู้ประกอบการดีเด่นจากประเทศสมาชิกอาเซียน

 

นางสาวอนุสรี กล่าวต่อไปว่า ในนามของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับสตรีไทยทั้ง 10 คน ที่ได้รับรางวัลสตรีผู้ประกอบการผู้มีผลงานโดดเด่น (Outstanding ASEAN Women Entrepreneurs Forum) ประจำปี 2016 อันทรงเกียรตินี้ ซึ่งทั้ง 10 คน เป็นผู้ประกอบการสตรีจากภาคธุรกิจต่างๆ ที่หลากหลายของไทยที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำที่มีความโดดเด่น อุทิศตน และมีผลงานที่สำคัญในการสร้างความก้าวหน้าของสตรีผู้ประกอบการและแสดงถึงพลังความสามารถของผู้หญิงทางเศรษฐกิจในประเทศไทย

 

“ทั้งนี้ ขอขอบคุณเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน (AWEN) และสมาพันธ์ผู้ประกอบการสตรีเวียดนาม (VWEC) ที่ได้จัดการประชุมและจัดงานมอบรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งจะสามารถนำไปสร้างแรงบันดาลใจต่อผู้ประกอบการสตรีในอนาคตต่อไป” นางสาวอนุสรี กล่าวในตอนท้าย

 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก