ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทยกระชับสัมพันธไมตรีกับจังหวัดจันทบุรี ศึกษาการค้า การลงทุน อาเซียน เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรม

วันที่ลงข่าว: 25/01/16

วันพรุ่งนี้ วันจันทร์ที่ (25 ม.ค.59) เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ที่วัดเขตนาบุญญาราม อำเภอเมืองจันทบุรี นายเหวียน เติ๊ด ถั่น เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทย จะนำคณะเยี่ยมชม ศึกษาประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรมและพูด คุย กับคนไทยเชื้อสายเวียดนาม ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดจันทบุรี กระชับสัมพันธไมตรีกับจังหวัดจันทบุรี หลังจากนั้นเวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี จะนำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น การพัฒนาสู่อาเซียน ระหว่างจันทบุรี กับ เวียดนาม เสร็จแล้ว คณะของ เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทย จะเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์อัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก