ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงวัฒนธรรมรณรงค์ค่านิยมความเป็นไทย "ยิ้ม ไหว้ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ" พร้อมจัดงานวันเด็กประจำปี 2559

วันที่ลงข่าว: 07/01/16

กระทรวงวัฒนธรรมแถลงข่าวการรณรงค์ค่านิยมความเป็นไทย ยิ้ม ไหว้ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ พร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การรณรงค์ความเป็นไทยจะมุ่งเน้นใน 3 ด้านได้แก่ 1.)วิถีถิ่น วิถีไทย 2.)วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมอาเซียน และ 3.) มรดกไทย มรดกโลก ซึ่งการรณรงค์ส่งเสริมความเป็นไทยจะทำเป็นรูปธรรมและเกิดการมีส่วนร่วม ผ่านกิจจกรรมได้แก่ การจัดคาราวานรณรงค์ไปยังสถานศึกษา กิจกรรมการละเล่นที่สนุกสนาน เสริมสร้างให้เด็กๆ ได้แสดงออกถึงความเป็นไทย เช่น มารยาทไทย การแสดงพื้นบ้านที่สอดแทรกเนื้อหาการแสดงออกถึงอัธยาศัยที่งดงามของคนไทย

 

นอกจากนี้การรณรงค์ค่านิยมความเป็นไทย ยังได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายและภาคเอกชนเข้าร่วมการรณรงค์ เช่น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม สมาคมแบตมินตันแห่งประเทศไทย ศูนย์การค้าพารากอน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้องค์กร หน่วยงาน ประชาชน รวมถึงเด็กและเยาวชนได้ปฏิบัติตาม

 

ในส่วนของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 ศาสตรจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้บูรณาการหน่วยงานในสังกัดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้แนวคิดค่านิยมความเป็นไทย ยิ้ม ไหว้ สวัสดี ขอบคุณ และขอโทษ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและเสริมสร้างวัฒนธรรมไทย การมีอัธยาศัยน้ำใจไมตรีแบบไทย โดยจัดกิจกรรมจำนวน 7 แห่ง ได้แก่

 

1.สนามเสือป่า ประกอบด้วย กิจกรรมการตอบปัญหา และเล่นเกมส์

2.ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ถนนราชดำเนิน ประกอบด้วย กิจกรรมต่าง คล้าย ใช่ เลย การเล่นของเล่นหรรษาอาเซียน สัมผัสการทดลองและการละเล่นต่างๆ

3.ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การละเล่นพื้นบ้านอาเซียน ฉายภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องคุณทองแดง

4.หออัครศิลปิน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากคณะนักแสดงศิลปินแห่งชาติ คณะนักร้องลูกทุ่งจากค่ายเพลงดัง

5.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ทั่วประเทศ ประกอบด้วย กิจกรรมเปิดโลกกว้างสู่อาเซียน สืบค้นโบราณวัตถุ ฝึกทักษะนักโบราณคดีน้อย

6.ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ประกอบด้วย กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน บ้านสะเนพ่อง ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อพัฒนาความรู้ละเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในพื้นที่ห่างไกล

7.หอภาพยนตร์ ประกอบด้วย กิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์ เรื่องมะหมาสี่ขาครับ และเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย และเมืองมายา

 

ไม่เพียงแค่นั้นกระทรวงวัฒนธรรม ยังจัดกิจกรรมวันเด็กในส่วนภูมิภาคตามหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงวัฒนธรรมทั้ง 76 จังหวัด จึงขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองพาบุตรหลาน มาร่วมกิจกรรมยังสถานที่ดังกล่าว โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้เตรียมของขวัญและของรางวัลไว้มากมาย พร้อมอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม ซึ่งจะทำให้วันเด็กปีนี้เด็กจะรับความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนานอย่างแน่นอน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก