ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย แถลงผลงานในโอกาศครบรอบการดำเนินงานเข้าสู่ปีที่ 17 พร้อมแผนพัฒนารองรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 05/10/15

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เปิดแถลงผลงานการดำเนินงานครบรอบปีที่ 17 พร้อมจัดแผนพัฒนาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในการมุ่งพัฒนาท่าอากาศยานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ และพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ที่โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นาวาอากาศเอกสมัย จันทร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สาขาท่าอากาศยานภูมิภาค) พร้อมด้วยนางสุวรรณา นาถประชา ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สาขาท่าอากาศยานภูมิภาค) และนายอิทธิพล บุญอารีย์ ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ร่วมกันแถลงผลงานเนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินงานเข้าสู่ปีที่ 17 ของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย โดยช่วงเช้าของวันที่ 2 ตุลาคม 2558 จัดให้มีการประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมพิธีสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ตลอดจนบริษัทสายการบิน ผู้ประกอบการ รวมถึงหน่วยงานราชการที่ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายอีกด้วย

ทางด้านนายอิทธิพล บุญอารีย์ ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย กล่าวว่า ในปี 2557 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย มีจำนวนเที่ยวบิน 10,029 เที่ยวบิน มีผู้โดยสารจำนวน 1,291,664 คน และในปี 2558 มีจำนวนเที่ยวบิน 12,799 เที่ยวบิน มีผู้โดยสารจำนวน 1,640,353 คน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ผู้โดยสารเพิ่มขึ้นประมาณ 26.99 % สำหรับสายการบินที่ทำการบิน ขึ้น ลง ของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย โดยมีสายการบินไทยสมายด์ จำนวน 8 เที่ยวบินต่อวัน สายการบินไทยแอร์เอเชีย จำนวน 10 เที่ยวบินต่อวัน สายการบินนกแอร์ จำนวน 8 เที่ยวบินต่อวัน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จำนวน 4 เที่ยวบินต่อวัน สายการบินไทย ไลอ้อนแอร์ จำนวน 6 เที่ยวบินต่อวัน และสายการบิน China Eastern (MU) ทำการบิน เชียงราย คุนหมิง เชียงราย จำนวน 6 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ อีกด้วย ซึ่งในอนาคตท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายได้มีแผนพัฒนาทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ในการมุ่งพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ และพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีแผนการก่อสร้างขยายทางขับ Taxiway A และ Taxiway B และการขยายลานจอดอากาศยานจากเดิม 5 หลุมจอด มาเป็น 14 หลุมจอด หลังได้มีการอนุมัติและอยู่ในระหว่างการออกแบบ โดยใช้งบประมาณ 330 ล้านบาท ระบบสายพานลำเลียงกระเป๋าพื้นที่ตรวจบัตรโดยสารชั้น 1 จากเดิม 14 เคาน์เตอร์ เป็น 18 เคาน์เตอร์ ใช้ งบประมาณ 7 ล้านบาท และจะขยายเพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่า 36 เคาน์เตอร์ พร้อมปรับปรุงห้องโถงทางเดินชั้น 2 ให้เป็นห้องพักผู้โดยสารขาออกทั้งหมด การติดตั้งสะพานเทียบเครื่องบินหมายเลข 4 จากเดิม 2 สะพานเทียบเพิ่มเป็น 3 สะพานเทียบ งบประมาณ 38 ล้านบาท ขยายลานจอดอากาศยานจากเดิมรับอากาศยานได้ 5 ลำ เพิ่มเป็นรองรับอากาศยานได้ 16 ลำ งบประมาณ 330 ล้านบาท สร้างทางลาดคนพิการบริเวณทางลงลานจอดรถยนต์จำนวน 5 จุด พร้อมหลังคาคลุม งบประมาณ 2.6 ล้านบาท ขยายพื้นที่ลานจอดรถยนต์ งบประมาณ 6.5 ล้านบาท และมีการต่อขยายทางเดินภายในอาคารผู้โดยสารด้านทิศเหนือเพื่อรองรับการติดตั้งสะพานเทียบเครื่องบินหมายเลข 4 เริ่มต้นปีงบประมาณ 2559 งบประมาณ 38 ล้านบาท และการสร้างอาคารร้านอาหารสวัสดิการพนักงานท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เริ่มต้นปีงบประมาณ 2559 งบประมาณ 6 ล้านบาท

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก