ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงคมนาคม ผลักดันพื้นที่เชื่อมต่อการขนส่ง เปิดใช้ "ท่าเรือรามหนึ่ง" พื้นที่ต้นแบบฯ อย่างเป็นทางการครอบคลุมการเดินทางด้วยรถ-ราง-เรือ

วันที่ลงข่าว: 29/09/15

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิด "ท่าเรือรามหนึ่ง" พื้นที่ต้นแบบการเดินทางเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ รถ-ราง-เรือ ณ สถานีแอร์พอร์ต เรลลิ้งค์ รามคำแหง โดยกล่าวว่า นโยบายของกระทรวงคมนาคมได้กำหนดมาตรการในการวางแผนเชื่อมต่อการเดินทางในภาพรวมโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่สถานีรามคำแหง ทั้งทางน้ำ ทางราง และทางถนน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้พิการและผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยท่าเรือรามหนึ่งมีระยะห่างจากท่าเรือคลองตันเพียง 50 เมตร ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรลลิงค์ รามคำแหง 150 เมตร และห่างจากป้ายรถเมลล์ ประมาณ 300 เมตร ซึ่งเปิดให้บริการระหว่างเวลา 06.00 - 19.00 น.

นอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังเล็งเห็นถึงพื้นที่เชื่อมต่ออื่นๆที่น่าสนใจ อาทิ ท่าเรือสาธร ซึ่งมีผู้ใช้บริการโดยสารเรือจำนวนมาก โดยเฉพาะประชาชนจากจังหวัดนนทบุรี และปทุมธานี ขณะเดียวกันได้มอบหมายกรมเจ้าท่าดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือในพื้นที่เชื่อมต่อแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 19 ท่า ให้แล้วเสร็จภายในปี 2559 ขณะที่โครงการตั๋วร่วม หรือ Common Ticket ของการใช้งานระบบขนส่งสาธารณะทุกระบบร่วมกันนั้นมีแผนเร่งรัดการใช้งานโดยเร็วที่สุดประมาณเดือนสิงหาคม 2559

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก