ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อบจ.พะเยา มอบเตียงฝึกยืน (Tilt table) สำหรับกระตุ้นพัฒนาการเด็กพิการ ศูนย์การเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการประจำอำเภอแม่ใจ

วันที่ลงข่าว: 29/09/15

วันนี้ (28 ก.ย.58) นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานมอบเตียงฝึกยืน (Tilt table) สำหรับกระตุ้นพัฒนาการเด็กพิการ ณ ศูนย์การเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการประจำอำเภอแม่ใจ พร้อมด้วยนางสาวนงเยาว์ จินดาวงศ์ หัวหน้าฝ่ายนิติการ อบจ.พะเยา และเจ้าหน้าที่ โดยมี ตลอดจนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สุก ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ผู้ปกครองของเด็กคนพิการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานและการให้ต้อนรับ

นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า การมอบเตียงฝึกยืนในครั้งนี้ เพื่อให้เด็กพิการสามารถใช้เตียงฝึกการรับรู้การลงน้ำหนักของขาทั้งสองข้าง ได้มีการเปลี่ยนท่าทางจากท่านอน ท่านั่ง เป็นท่ายืนบ้าง เป็นการฝึกกล้ามเนื้อขา รวมถึงฝึกการชันคอ ยึดกล้ามเนื้อ ลดการเกร็งขา เป็นการป้องกันข้อติด ทั้งนี้ ทาง อบจ. ได้ใช้งบประมาณของปี 2557 จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา ในการจัดซื้อเตียงฝึกยืนได้ดังกล่าว

สำหรับกิจกรรมภายในงานได้มีการสาธิตวิธีการใช้เตียงฝึกยืนแก่เด็กคนพิการ นอกจากนี้ทางศูนย์การเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการประจำอำเภอแม่ใจ ได้ใช้ชั้น 2 ของอาคารเรียน ของโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์สถานที่โรงเรียนจัดเป็นห้องให้แก่เด็กผู้พิการได้เรียนรู้ตามหลักสูตรของทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยาอีกด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก