ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รับข้อเรียกร้องผู้พิการในการจัดซื้อรถเมล์ชานต่ำ

วันที่ลงข่าว: 29/09/15

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รับข้อเรียกร้องผู้พิการในการจัดซื้อรถเมล์ชานต่ำ พร้อมยืนยัน ผู้พิการและผู้สูงอายุต้องใช้บริการได้

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางไปตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและพนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ทั้งโครงการจัดหารถโดยสารใหม่ส่วนที่เหลือ จำนวน 2,694 คัน ความคืบหน้าการจัดหารถโดยสารใหม่ใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV จำนวน 489 คัน โครงการปรับปรุงสภาพรถโดยสารเก่า จำนวน 672 คัน โครงการขายรถปลดระวาง จำนวน 786 คัน เป็นต้น

ขณะที่ ตัวแทนจากเครือข่ายรถเมล์เพื่อประชาชน ทุกคนต้องขึ้นได้ทุกคัน นำโดย นายธีรยุทธ สุคนธวิท เลขานุการเครือข่าย เดินทางไปยื่นหนังสือคัดค้านแนวความคิดการจัดซื้อรถเมล์พื้นสูงแทนรถชานต่ำ และการกำหนดตารางเดินรถที่เป็นรถชานต่ำให้ชัดเจน เพื่อให้คนพิการเลือกใช้บริการได้ ซึ่งเรื่องดังกล่าว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า จะนำไปประกอบการพิจารณา รวมถึงแนวคิดการนำรถเมล์ไฟฟ้ามาให้บริการในประเทศไทย ซึ่งนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีแนวคิดดังกล่าวเช่นกัน โดยจะทดลองจัดซื้อรถเมล์ไฟฟ้าประมาณ 200 คัน เพื่อนำมาทดลองใช้ก่อน ซึ่งหลังจากนี้ทางกระทรวงได้มอบให้ ขสมก. ไปศึกษาข้อดีข้อเสียก่อน ข้อดี เช่น ช่วยลดมลภาวะ ลดค่าเชื้อเพลิง แต่ข้อเสีย คือ ราคาสูงถึง 15 ล้านบาทต่อคัน แต่หากผลิตในประเทศไทยราคาประมาณ 10 ล้านบาทต่อคัน ซึ่งจะส่งผลให้รัฐบาลประหยัดต้นทุนในการจัดซื้อด้วย จากนั้นจะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาจัดซื้อ

ส่วนการจัดซื้อรถเมล์ NGV จำนวน 3,183 คัน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ยืนยันว่า ผู้พิการทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงผู้สูงอายุ ต้องสามารถใช้บริการได้ ขณะที่ความคืบหน้าการจัดซื้อรถมล์จำนวน 489 คัน อยู่ระหว่างการพิจารณาจากคณะกรรมการว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิค หากไม่มีการร้องเรียนใด ๆ คาดว่า จะสามารถเซ็นสัญญาจัดซื้อจัดจ้างได้ และหลังจากลงนามแล้วภายใน 1 - 2 เดือน สามารถส่งมอบรถได้

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก