ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน

วันที่ลงข่าว: 24/08/15

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ส่วนภูมิภาค ร่วมกับ จังหวัดพังงา พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การสมาชิกสภาสังคมสงเคราะห์ฯประจำจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน

วันที่ 21 สิงหาคม 2558 นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางรุจิรา สุนทรมัฏฐ์ เพชรชู ประธานกรรมการประสานงานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ส่วนภูมิภาค ภาค 11 นางมีนา รัตนเสนีย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา นายอนันต์ ดนตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา และส่วนราชการ ได้จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเพื่อจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ประชาชนที่บ้านในหงบ-ควนคา ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนเกาะ มีวิถีชีวิตเรียบง่าย การเดินทางเข้าออกต้องโดยสารทางเรือเท่านั้น

พร้อมกันนี้ ยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 18 ทุน ทุนละ 1,000 บาท มอบเงินสงเคราะห์ผู้พิการ จำนวน 6 ราย มอบอุปกรณ์การเรียนการศึกษา จำนวน 25 ชุด เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก