ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้ว่าฯ มุกดาหารมอบบ้านคนยากจนเจ็บป่วย พิการ

วันที่ลงข่าว: 24/08/15

มุกดาหาร - ผู้ว่าฯ มุกดาหาร มอบบ้าน และสิ่งของเครื่องใช้ดำรงชีพให้ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนกรณียากจน เจ็บป่วย พิการ อนาถา ในอำเภอดงหลวง 2 หลัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

       

       เมื่อวันที่ 20 ส.ค.ที่ผ่านมา นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นางสุทธิดา บุญประดิษฐ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานมอบบ้าน และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีพ ให้แก่ นายบุญทาน โซ่เมืองแซะ ซึ่งขาพิการไม่มีเรี่ยวแรง และประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณียากจน เจ็บป่วย พิการ อนาถา ณ บ้านเลขที่ 77 หมู่ที่ 2 บ้านเปียด ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

       

       จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหกวัดมุกดาหาร พร้อมคณะได้เดินทางไปมอบบ้าน และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับครองชีพให้แก่ นางหงส์ วงศ์กระโซ่ ณ บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 10 บ้านดงหลวง ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ซึ่งมีฐานะยากจน และประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณียากจน เจ็บป่วย พิการ อนาถา โดยบ้านที่มอบในครั้งนี้เป็นบ้านปูน 1 ชั้น ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร พร้อมด้วยห้องสุขา ห้องน้ำ รวมมูลค่าการก่อสร้างหลังละ 100,000 บาท

       

       โดยเทศบาลตำบลดงหลวง จัดสรรงบประมาณก่อสร้าง 80,000 บาท เหล่ากาชาดสมทบหลังละ 20,000 บาท ชาวบ้านในพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างโดยไม่คิดค่าแรงงาน โดยมี ด.ต.โชควิทย์ พรมดี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดงหลวง และชาวบ้านตำบลดงหลวง ร่วมพิธีมอบบ้านและมอบสิ่งของที่จำเป็นสำหรับใช้ภายในครัวเรือนให้แก่ นายบุญทาน โซ่เมืองแซะ และนางหงส์ วงศ์กระโซ่ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเบื้องต้นด้วย

       

       สำหรับโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนกรณียากจน เจ็บป่วย พิการ อนาถา เป็นนโยบายสำคัญ และเร่งด่วนของ นายสกลสฤษฎ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ภายหลังเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เมื่อปี 2556 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจังหวัดมุกดาหารที่ประสบความเดือดร้อน และยากจนจริงๆ และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยเฉพาะด้านที่อยู่อาศัย

       

       โดยมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 55 แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อำเภอ ท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่สำรวจประชาชนที่ยากจน และประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง แล้วจัดสรรงบประมาณของท้องถิ่น และเหล่ากาชาดจังหวัดสนับสนุน หลังละ 20,000 บาท เพื่อใช้ในปรับปรุงซ่อมแซม หรือก่อสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง เหมาะสมต่อสถานะ และสามารถอาศัยอยู่ได้โดยปลอดภัยทั้งชีวิต และทรัพย์สิน

       

       ผลการช่วยเหลือที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน สร้างบ้านให้แก่ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยไปแล้วกว่า 130 หลัง กระจายไปทุกอำเภอทั้ง 7 อำเภอ โดยในปี 2557 ก่อสร้างไปแล้ว50 หลัง ปี 2558 จำนวน 23 หลัง มอบไปแล้ว 19 หลัง เหลือ 4 หลัง จะมอบให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนกันยายน 2558 และทุกหลัง นายสกลสฤษฎ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร จะเดินทางไปมอบด้วยตนเอง เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนในการต่อสู้กับชีวิต และพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

 

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 24 สิงหาคม 2558
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก