ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมการขนส่งทางบก แจ้งผู้ประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ขอรับการช่วยเหลือค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ

วันที่ลงข่าว: 21/08/15

นายประวิทย์ ตั้งตรัสธรรม ขนส่งจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรือ กปถ. ได้จัดสรรงบประมาณจากการจัดการประมูลทะเบียนรถเลขสวย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ประสบภัยดังกล่าวขอรับความช่วยเหลือเป็นเงินค่าซื้ออุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น แขนเทียม ขาเทียม รถนั่งสำหรับผู้พิการ เบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ รถสามล้อโยก เตียงนอนธรรมดา 3 ไก ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ เครื่องช่วยฟัง คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์สำหรับผู้พิการทางสายตา เป็นต้น

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถขอรับความช่วยเหลือโดยยื่นคำขอพร้อมเอกสาร ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่ายผู้พิการ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม ถึง 17 กันยายน 2558 ณ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรือ กปถ. กรมการขนส่งทางบก โทรศัพท์ 02-271-8888 ต่อ 2511-2515 Call Center 1584 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ www.dlt.go.th , www.roadsafefund.com และ www.tabienrod.com สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด จังหวัดอ่างทองสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง โทรศัพท์ 03-561-6156

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก