ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือน สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี

วันที่ลงข่าว: 21/08/15

นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร แจ้งว่า ด้วยจังหวัดกำแพงเพชร ได้กำหนดจัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุด ภายในงานได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ของส่วนราชการ ออกไปให้บริการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน มีการจำหน่ายไข่ไก่ราคาถูก การมอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกร การมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุและคนพิการ มอบจักรยานให้แก่เด็กนักเรียนยากจน มอบรถนั่งสำหรับคนพิการ มอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎร และร่วมกันปลูกต้นไม้ ไว้เป็นที่ระลึกให้กับโรงเรียน เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

จังหวัดกำแพงเพชร จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว และข้างเคียง ได้ไปร่วมกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ในครั้งนี้ อย่างพร้อมเพรียงกัน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก