ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บุรีรัมย์ ฉลองรางวัลนักเรียนพระราชทานในหลวง

วันที่ลงข่าว: 28/07/15

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม จัดงานเฉลิมฉลองรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2557 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงให้ความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษา ทั้งเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแด่นักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานฯ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักเรียน

 

 

บุรีรัมย์/ เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม ต.จันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ นายวิทยา จันทร์ฉลอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเฉลิมฉลองโล่รางวัลนักเรียนพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายขนาดกลาง ซึ่งโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดี และประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติแด่ น.ส.ศุภลักษณา สุขประโคน อายุ 17 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ของโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม ที่ได้เข้าเฝ้าฯ รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานให้กับนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการคัดเลือกในระดับกลุ่มจังหวัด ตามเกณฑ์ที่กำหนด นับเป็นรางวัลสูงสุดในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารจากโรงเรียนต่างๆ ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 (บุรีรัมย์) คณะผู้ปกครองและนักเรียนร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย

 

 

ภายในงานได้มีการจัดได้มีการจัดพิธีแห่โล่รางวัลพระราชทาน ไปจากบริเวณที่ว่าการอำเภอพลับพลาชัย ผ่านหมู่บ้านต่างๆ มาที่โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม รวมระยะทาง 5 กิโลเมตร จากนั้นได้มีการประกอบพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ถวายราชสักการะต่อหน้า พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่พระองค์ท่านทรงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาพลเมืองให้มีคุณภาพด้วยการให้การศึกษา และยังพระราชทานรางวัลพระราชทานแด่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี ตลอดถึงผู้บริหารสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานเด่น ซึ่งรางวัลพระราชทานยังเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาอีกด้วย

 

 

ทั้งนี้สำหรับ น.ส.ศุภลักษณา สุขประโคน เป็นนักเรียนที่เรียนดี โดยมีผลการเรียนเฉลี่ย 3.75 มีความประพฤติเรียบร้อย มีจิตอาสาชอบช่วยเหลืองานสังคม มีกิจกรรมและผลงานเด่นเป็นที่ประจักษ์ และยังเป็นเด็กนักเรียนที่กตัญญูต่อบุพการี อาศัยอยู่กับปู่ ย่า และปรนนิบัติดูแลบิดาที่พิการ จากเส้นเลือดในสมองแตก ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามลำพัง ส่วนมารดาได้ไปมีครอบครัวใหม่ตั้งแต่ น.ส.ศุภลักษณา อายุได้ 7 เดือนเท่านั้น

 

 

น.ส.ศุภลักษณา กล่าวด้วยความตื้นตันใจว่า รู้สึกปลาบปลื้มปีติและนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่ได้รับรางวัลพระราชทานในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นรางวัลอันสูงสุดของชีวิต ที่เป็นเครื่องกระตุ้นและส่งเสริมให้ตนได้สู้ชีวิตต่อไป ถึงแม้ครอบครัวของตนจะมีฐานะยากจน และเป็นครอบครัวแตกแยก อีกทั้งบิดาต้องมาป่วยพิการจากเส้นเลือดในสมองแตก แต่ตนก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและความยากลำบากที่เกิดขึ้น และจะขอมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เป็นบุตรที่ดีและเป็นนักเรียนที่ดีต่อไป

 

 

ด้าน นายเรืองรวิศ พายุหธำรงรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม กล่าวว่า ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่นักเรียนได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานฯ นับเป็นครั้งที่ 2 ของโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม ที่ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานฯ โดยครั้งแรกเมื่อปี 2531 นับเป็นรางวัลสูงสุดของโรงเรียน 

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์บ้านเมืองออนไลน์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2558
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก