ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ก.แรงงานเดินหน้า ‘หางานทำได้ทุกที่ทุกวัน’ ลด ‘สังคมเหลื่อมล้ำ’

วันที่ลงข่าว: 29/06/15

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผย ก.แรงงาน มุ่งมั่น “ลดเหลื่อมล้ำ ลดช่องว่าง คนไทยมีงานที่ดีทำ มีรายได้สูง” ย้ำให้ ขรก. ไม่ตั้งรับ ต้องยื่นมือออกไปทำงานเชิงรุก ตั้งเป้าเปิดศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยทั่วประเทศ คนพิการ คนจบใหม่ คนอยากเปลี่ยนงาน ทหารปลดประจำการ ผู้พ้นโทษ แรงงานนอกระบบ ใช้เทคโนโยลีตอบโจทย์ ‘หางานทำได้ทุกที่ทุกวัน’ ยกการคุ้มครองสิทธิแรงงานสู่มาตรฐานสากล สร้างการยอมรับเวทีโลก 

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ในการบันทึกเทปรายการ เดินหน้าประเทศไทย ว่ากระทรวงแรงงานได้จัดศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ตามแนวนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งต้องการลดความเหลื่อมล้ำให้คนในชาติ ทำอย่างไรให้คนไทยมีงานที่ดีทำ มีรายได้ที่สูงขึ้น เป็นการลดช่องว่างทางสังคมอีกทางหนึ่ง โดยศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย เปิดให้บริการ ณ กระทรวงแรงงาน กรุงเทพ เป็นแห่งแรก เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา โดยในปี 2558 ดำเนินการเปิดศูนย์ฯ ที่จังหวัดสงขลา นครราชสีมา ระยอง นครปฐม และเชียงใหม่ รวมแล้ว จำนวน 6 แห่ง ตั้งเป้าเปิดศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ การให้บริการของศูนย์ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ทำให้เป็นแหล่งกลางที่รวมงาน ตรวจสอบหาตำแหน่งงานว่าง การแนะแนว/ฝึกอาชีพ ซึ่งทำได้ 2 แบบ คือ การใช้บริการที่บ้านผ่านศูนย์ฯ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ท และการมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อรับคำแนะแนว มารับบริการ จับคู่คนกับงาน ทำให้การหางานสามารถทำได้ทุกที่ทุกวัน ตอบโจทย์คนอยากมีงาน คนจบใหม่ คนอยากเปลี่ยนงาน ทหารปลดประจำการ ผู้พ้นโทษ ได้งานทำได้ นอกจากนี้ เป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้แก่แรงงานนอกระบบที่อยากหาอาชีพอิสระ กลุ่ม คนพิการที่ต้องการหางาน ผลการจับคู่หางานช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา มีผู้มาใช้บริการหางานประมาณ 9 แสนคน สามารถหางานให้ได้แล้วประมาณ 4 แสนคน ทั้งนี้ ยอดผู้มาใช้บริการรวมคนที่ตกงานแล้วต้องหางานใหม่ที่หมุนเวียนกันเข้ามาด้วย

 

รมว.แรงงาน กล่าวต่ออีกว่า วิธีการทำงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ใช้วิธีสร้างความใกล้ชิดกับผู้มาใช้บริการ เจ้าหน้าที่พูดด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าใจได้ ดังนั้น ในการทำงาน ข้าราชการต้องยื่นมือออกไปหาประชาชนให้สุดแขน เป็นการให้บริการจัดหางานสำหรับคนไทย สำหรับแรงงานต่างชาตินั้นจะทำงานได้ต้องมีนายจ้างจ้างก่อนจึงจะเข้ามาทำงานได้

 

ขณะนี้ ได้ให้นโยบายแก่ข้าราชการกระทรวงแรงงานว่าต้องเดินเข้าหาประชาชน เกียรติของข้าราชการคือการได้ทำงานให้ประชาชน ต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษกับผู้มารับบริการ ซึ่งกระทรวงแรงงานดูแลคุ้มครองด้านสิทธิแรงงาน ทั้งด้านความปลอดภัยในการทำงาน ป้องกันการละเมิดสิทธิแรงงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยใช้ระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี มีการเจรจาตกลงกันได้ที่สถานประกอบกิจการ ไม่ใช่ให้จบที่ศาล และต้องทำให้ประเทศไทยมีการคุ้มครองแรงงานตามมาตรฐานสากล ซึ่งด้านแรงงานมีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เป็นหน่วยงานหลักระดับโลกดูแล และที่ผ่านมาได้มีโอกาสได้ไปกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมใหญ่ประจำปีของ ILO ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยได้นำนโยบายของนายกรัฐมนตรีไปชี้แจงถึงความมุ่งมั่นที่รัฐบาลไทยเตรียมจะให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ จำนวน 4 ฉบับ การประกาศนโยบายการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ มีนโยบายให้คนไทยทุกคนมีงานทำ ทั้งนี้ได้มีการพบปะพูดคุยกับ Mr.Guy Ryder ผู้อำนวยการใหญ่ ILO ซึ่งได้แสดงความชื่นชมประเทศไทยที่กำลังก้าวไปสู่การมีมาตรฐานระดับสากล สำหรับทิศทางต่อไปในอนาคต ด้านแรงงานของไทยต้องมีงานทำให้มาก พัฒนาไปสู่ความยั่งยืน ตามทางของนายกรัฐมนตรี “ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ดังนั้นจะต้องมีการปรับโครงสร้างการทำงานของข้าราชการกระทรวงแรงงานในหลายๆหน่วยงานที่เป็นหน่วยให้บริการประชาชน ซึ่งขณะนี้กำลังศึกษาอยู่

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก