ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้ว่าฯสงขลา เรียกผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องการจัดการแข่งขันกีฬาของจังหวัดสงขลา ทุกประเภท เพื่อจัดระเบียบการแข่งขันกีฬาของจังหวัดให้เป็นระบบ

วันที่ลงข่าว: 29/06/15

วันนี้ (24 มิ.ย.58) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เกี่ยวข้องการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดสงขลา ประจำปี 2558 เพื่อทำความเข้าใจ ชี้แจงและจัดระบบการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาทุกประเภทของจังหวัดสงขลา ให้เป็นไปตามปฏิทินกิจกรรมของจังหวัด ซึ่งได้นำร่องจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดสงขลา ประจำปี 2558 “สงขลาเกมส์” ในปี 2558 โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เกี่ยวข้องการจัดการแข่งขันกีฬา กว่า 300 คน เข้าร่วมประชุม

นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จังหวัดสงขลา โดย สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา ในฐานะเจ้าภาพหลักในการจัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภทของจังหวัดสงขลา ซึ่งในปีนี้ได้นำร่องจัดทำปฏิทินกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภทและให้การแข่งขันของจังหวัดสงขลาเป็นระบบ ซึ่งในปีนี้จังหวัดจะเปิดรับสมัครนักกีฬาทุกประเภท ระหว่างวันที่ 1 -10 ก.ค.58 สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา จะดำเนินการแข่งขันกีฬาทุกประเภทตามที่จังหวัดกำหนดระหว่างวันที่ 20 -31 ก.ค.58 ประเภทกรีฑาจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 22 -24 ก.ค.58

สำหรับปฏิทินการแข่งขันกีฬาของจังหวัดสงขลาที่กำหนดจะจัดขึ้น ประกอบด้วย การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดสงขลา ประจำปี 2558 “สงขลาเกมส์” ประเภทกีฬา จัดระหว่างวันที่ 20 - 31 ก.ค. 25 และประเภทกรีฑา ระหว่างวันที่ 3 – 7 ส.ค. 58 สำหรับรายละเอียดสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา หรือ www.mots.go.th/songkhla การแข่งขัน สสส.สงขลามาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558 กำหนดจัดในวันที่ 23 ส.ค. 58 ณ บริเวณสระบัวสมิหลา อ.เมืองสขลา และ จังหวัดสงขลาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ในปี 2560 สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก