ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กาชาดจังหวัดพิษณุโลกออกให้การช่วยเหลือ ราษฏร ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ประสบอัคคีภัย และมอบบ้านตามโครงการ บ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ลงข่าว: 29/06/15

วานนี้ 25 มิถุนายน 2558 นางสุจิตรา ศรีนาม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาด เข้าให้การช่วยประชาชนที่เดือดร้อนในพื้นที่อำเภอนครไทย จำนวน 3 ราย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ที่ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในทุกๆด้าน

สำหรับการให้การช่วยเหลือในครั้งนี้รายที่ 1.เด็กหญิง ธัญสินีกันแย้ม อายุ 7 ปี พิการทางใบหน้า ตั้งแต่กำเนิด หมู่ 2 ตำบลเนินเพิ่ม 2.มอบบ้านตามโครงการ บ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา ให้กับนางสาวราตรี ปัญญาอ๊อด หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านน้ำกุ่ม เป็นผู้ยากไร้ และป่วยเป็นโรคไต แต่ให้การช่วยเหลือส่วนรวมช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด จึงได้รับการพิจารณาให้ได้รับการช่วยเหลือจากคณะกรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างบ้านให้ใหม่ โดยใช้งบประมาณ 150,000 บาท ในการซื้ออุปกรณ์ในการก่อสร้างและคนในชุมชนได้ร่วมมือร่วมใจกันก่อสร้างให้ใหม่ และรายที่ 3.นางกันยา ปั่นนันทา พร้อมครอบครัวที่ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านทังหลัง บ้านเลขที่ 70 หมู่ 26 ตำบลหนองกระท้าว ซึ่งประชาชนทั้ง 3 ครอบครัวที่ได้รับการช่วยเหลือในวันนี้ ได้รับเงินรายละ 2,000 บาท พร้อมกับเครื่องนุ่งห่ม เครื่องอุปโภค บริโภค และยาสามัญประจำบ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมกับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลือในลำดับต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก