ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อากาศไม่เกี่ยว ทปอ. มีมติยัน′เปิดปิดตามอาเซียน′ - ชี้สอดคล้องสากล

วันที่ลงข่าว: 23/06/15

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน นายประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในฐานะประธานอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม ทปอ.ที่มหาวิทยาลัยนครพนม ว่า ที่ประชุมได้หารือกรณีมีผู้เสนอให้สถาบันอุดมศึกษาทบทวนการเปิด-ปิดภาคเรียนตามประเทศในกลุ่มอาเซียน ภาคเรียนที่ 1 เปิดเดือนสิงหาคม-ธันวาคม ภาคเรียนที่ 2 มกราคม-พฤษภาคม และปิดภาคเรียนเดือนมิถุนายน-สิงหาคม เนื่องจากเห็นว่าช่วงเวลาดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย ที่ประชุมยืนยันมติเดิมในการเปิดปิดภาคเรียนสถาบันอุดมศึกษา เพราะเป็นช่วงเวลาสอดคล้องกับสากลและเป็นประโยชน์ในด้านการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษา และอาจารย์ พร้อมทั้งมอบให้สถาบันอุดมศึกษา สมาชิก ทปอ. ไปสำรวจข้อดีข้อเสียของการปรับการเปิด-ปิดภาคเรียนของปี 2557 ว่าเป็นอย่างไร และ ทปอ.ทำวิจัยสอบถามความคิดเห็นจากนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักเรียนและผู้ปกครองว่ามีความคิดเห็นช่วงเวลาการเปิด-ปิดภาคเรียนขณะนี้อย่างไรบ้าง" นายประสาทกล่าว

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ วันที่ 21 มิถุนายน 2558
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก