ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เปิดโอกาสเด็กหลุดจากระบบการศึกษา ศธ.เล็งฟื้นเรียน กศน.ภาคค่ำ

วันที่ลงข่าว: 11/06/15

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของศธ. ว่า  ที่ประชุมมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ไปหารือถึงแนวทางการจัดหลักสูตรอาชีวศึกษาภาคค่ำ เนื่องจากต้องการยกระดับช่างฝีมือแรงงาน และผู้เรียนกศน.ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มช่างฝีมือแรงงานเช่นกัน อีกทั้งยังช่วยเหลือกลุ่มแด็กระดับมัธยมศึกษาที่หลุดออกจากระบบการศึกษาและไม่ได้เรียนต่อ  ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มเด็กเหล่านี้ให้เข้าสู่ระบบการศึกษาด้วย

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ วันที่ 10 มิถุนายน 2558
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก