ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.บึงกาฬ เปิดศูนย์การเรียนรู้เฉพาะคนพิการประจำอำเภอเซกา

วันที่ลงข่าว: 11/06/15

วันนี้ (11 มิ.ย.58) เวลา 09.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการประจำอำเภอเซกา ณ โรงพยาบาลอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ มีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เด็กพิเศษและผู้ปกครองเข้าร่วมแสดงความยินดี ในการเปิดศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการประจำอำเภอเซกาในครั้งนี้ โดยเด็กพิเศษที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเซกา จะได้เรียนรู้ หรือสร้างพัฒนาการต่างๆ ผ่านห้องเรียนแห่งนี้

 

นายดาวเทียม บับที ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ กล่าวถึงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการประจำอำเภอเซกาว่า สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เล็งเห็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการรุนแรงตามบ้าน ในรูปแบบศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการพร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ชุมชนและเครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครองในพื้นที่ต่างๆ จึงได้สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจำอำเภอขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลเซกาในการใช้สถานที่เป็นศูนย์การเรียนเฉพาะคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจไห้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ เรียนรู้ในรูปแบบการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการประจำอำเภอ และเพื่อไห้เด็กพิการรุนแรงตามบ้านได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค สอดคล้องกับความจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคลอีกด้วย

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก