ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศอ.บต. สนับสนุน "วันผู้สูงอายุและผู้พิการ” มอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ อบต.บางบ่อ ปัตตานี

วันที่ลงข่าว: 02/06/15

วันนี้ (28 พ.ค. 58) ที่ ห้องรับรองศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นางกิตติมา นวลทวี รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นพัดลม 20 ตัว แก่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ อำเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี เพื่อสนับสนุนโครงการ “วันผู้สูงอายุและผู้พิการ”

นางกิตติมา นวลทวี รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุและผู้พิการ พร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยสิ่งของที่มอบในวันนี้อาจจะมีเพียงเล็กน้อย หากเป็นการแสดงความจริงใจและน้ำใจที่จะมอบให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการได้ร่วมสนุกกัน

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ ได้จัดโครงการ “วันผู้สูงอายุและผู้พิการ” ขึ้น ปีละ 1 ครั้ง ต่อเนื่องมากว่า 10 ปี เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้พิการที่อยู่ในพื้นที่ตำบลน้ำบ่อและพื้นที่ใกล้เคียง ได้มีกิจกรรมร่วมกันสร้างความสุข แจกของรางวัล ช่วยเปิดโอกาสให้ครอบครัว หรือ ญาติพี่น้องที่อยู่ต่างพื้นที่ได้มาร่วมกิจกรรมพบปะพูดคุยกัน และสร้างคุณค่าพร้อมเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยมีผู้สูงอายุและผู้พิการร่วมงานกว่า 700 คน โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 3 มิถุนายน 2558 นี้

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก