ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 “นครสวรรค์เกมส์”

วันที่ลงข่าว: 02/06/15

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 “นครสวรรค์เกมส์”

เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้(28 พ.ค. 58) นายชยพล ธิติศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรมการจังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 โดยในที่ประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้ขอความร่วมมือส่วนราชการได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เรื่องจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 “นครสวรรค์เกมส์” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-21 ธันวาคม 2558 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ปากน้ำโพเกมส์” ในระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2559 ภายใต้สโลแกน “มิตรภาพยิ่งใหญ่กว่าชัยชนะ” หรือ “ Friendship greater than victory” โดย เชิญชวนชาวจังหวัดนครสวรรค์ร่วมแสดงออกถึงการเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับคณะนักกีฬาเจ้าหน้าที่ ผู้ติดตาม และสื่อมวลชน ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “นครสวรรค์เกมส์” ในระหว่างวันที่ 11-21 ธันวาคม 2558 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “ปากน้ำโพเกมส์” ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2559 ซึ่งการแข่งขันนอกจากที่จะก่อเกิดประโยชน์ในด้านการกีฬาแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์ได้เป็นอย่างดี จากการมาเยี่ยมเยือนของคณะนักกีฬาเจ้าหน้าที่ ผู้ติดตาม และสื่อมวลชน กว่า 15,000 คน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก