ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าวจำกัด มอบทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ในการยังชีพรายละ17,000 บาท ในพื้นที่จังหวัดน่าน พะเยา อุตรดิตถ์

วันที่ลงข่าว: 27/05/15

ที่ศูนย์พัฒนาสังคมชาวเขาจังหวัดน่าน ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายชัยรัตน์ ธาราสัติสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และนางจรีพร เทพผดุงพร ประธานกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร ของบริษัทเทพผดุงพรมะพร้าวจำกัด มอบเงินช่วยเหลือในการยังชีพให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน พะเยา และจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาสจำนวน 26 ราย

ตามที่ นางจรีพร เทพผดุงพร ประธานกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร ของบริษัทเทพผดุงพรมะพร้าวจำกัด หรือในนามกะทิชาวเกราะ และบรรดาญาติพี่น้องและผู้บริหาร ของบริษัทเทพผดุงพรมะพร้าวจำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก โดยได้คัดเลือก ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส และมีฐานะยากจน ซึ่งเป็นปี ที่ 6 ในการช่วยเหลือสังคม โดยคัดเลือกบุคคลและครอบครัวที่มีฐานะยากจน ผู้พิการ เด็กเรียนดี ครอบครัวมีฐานะยากจน และพิการทางการมองเห็น (ตาบอดทั้งสองข้าง) พิการทางด้านร่างกาย ไม่สามารถเดินได้ พิการซ้ำซ้อน ทางสติปัญญาและการเคลื่อนไหว พิการตามองไม่เห็น และพิการในด้านอื่นๆ

พร้อมกันนี้ ได้มอบเงิน ให้ผู้พิการ เป็นเงิน จำนวน 17,000 บาท เพื่อเป็นทุนในการยังชีพ ให้แก่ ผู้พิการและด้อยโอกาส และมีฐานะยากจน และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 12 ราย มอบให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ในจังหวัดพะเยา จำนวน 7 ราย และในจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 7 ราย รวมทั้งหมด จำนวน 26 ราย โดยมอบเงินให้รายละ 17,000 บาท เป็นเงินทั้งหมดจำนวน 442,000 บาท และมอบข้าวสารให้กับผู้พิการทุกรายด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก