ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.ร้อยเอ็ด เตรียมให้บริการ และผ่าตัดรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ลงข่าว: 27/05/15

วันนี้ (26 พฤษภาคม 2558) นาย ธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม การปฏิบัติโครงการ ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่ ที่ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยมีการประชุม เตรียมการให้บริการ และ ผ่าตัด รักษา ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการทางศัลยศาสตร์ตกแต่งอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2558 เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเป้าหมายหนึ่งของโครงการนี้ โดยกำหนดการปฏิบัติงานระหว่าง วันที่ 29 มิถุนายน 2558 – 3 กรกฎาคม 2558 ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

 

นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า โรคปากแหว่ง เพดานโหว่ เป็นความพิการทางใบหน้า แต่กำเนิด มีอัตราการเกิด 1 ต่อ 2,500 ของทารก ความพิการทำให้ทารกมีความยากลำบากในการดูดนม และรับประทานอาหาร ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม หูน้ำหนวก การออกเสียงขึ้นจมูกพูดไม่ชัด และรูปลักษณ์ ภายนอกมีปมด้อย สำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้ระดม ศัลยแพทย์ตกแต่ง ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำโครงการ ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการอื่นๆ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยด้วย สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก