ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.สกลนคร มอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ

วันที่ลงข่าว: 27/05/15

วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร หลังเก่า ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสกลนคร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สกลนคร จัดให้มีพิธีมอบเงินกู้ยืมให้คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นางวัลภา เดชากิจไพศาล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สกลนคร เป็นประธานในพิธีมอบเงินทุนกู้ยืม เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีสำหรับผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวนทั้งสิ้น 206 ราย

 

การมอบทุนกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพแก่ผู้พิการ เป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ ซึ่งนับจำเป็นสิ่งที่ส่วนราชการโดยเฉพาะสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ต้องให้ความช่วยเหลือสนับสนุน ให้ผู้พิการได้ช่วยเหลือตนเองได้อ่างถูกต้อง ซึ่งการสนับสนุนเงินกู้ยืมเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ด้วยการนำเงินจำนวนดังกล่าวไปเป็นทุนในการประกอบอาชีพ

 

โดยครั้งนี้ ได้มอบเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำ จำนวน 5,060,000 บาท ให้แก่ผู้พิการและหรือผู้ดูแล ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เพื่อนำไปเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพต่างๆ ตามความถนัดของผู้พิการ หรือ ผู้ดูแลคนพิการ เช่น การประกอบอาชีพด้านการเกษตร ค้าขายของชำ, ขายอาหาร เป็นต้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก