ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.สกลนคร มอบรถเข็นนั่งคนพิการ 120 คัน จากประเทศญี่ปุ่น สำหรับคนพิการ

วันที่ลงข่าว: 27/05/15

วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ที่ห้องประชุมภูพานหลวง ชั้น 4 อาคารวิเคราะห์ วิจัยบำบัด โรงพยาบาลสกลนคร นายแพทย์เรืองศักดิ์ ใครบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร เป็นประธานในพิธีมอบรถเข็นนั่งคนพิการ จำนวน 120 คัน ให้แก่คนพิการในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร และหน่วยบริการสุขภาพในเขตบริการสุขภาพที่ 8 ตามโครงการมอบรถเข็นนั่งคนพิการ Used Wheelchair for life “รถเข็นเก่า สานฝันใหม่”

 

โดยตามที่กลุ่มงานสวัสดิการสังคมโรงพยาบาลสกลนคร ได้ขอรับการสนับสนุนรถเข็นนั่งใช้แล้ว จากประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2556 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 3 ปี รวมทั้งสิ้น จำนวน 254 คัน โดยในปี 2556 ขอรับผ่านสหทัยมูลนิธิ ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลด้านการสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทย จำนวน 32 คัน ส่วนปี 2557 และ 2558 ขอรับโดยตรงจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 102 คัน และ 120 คัน โดยรถเข็นนั่งสำหรับคนพิการ จำนวน 120 คัน ที่ทำพิธีมอบในวันนี้ เป็นรถเข็นนั่งใช้แล้ว Used Wheelchair จากบริษัท Consolidaters lanka ( PVT) เมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น เป็นรถเข็นที่ใช้แล้ว แต่อยู่ในสภาพดี หรือสามารถปรับปรุงเล็กน้อย ก็สามารถใช้งานได้ดี และเป็นรถเข็นที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยในการใช้งานของคนพิการ

 

สำหรับการมอบในวันนี้ มีทั้งในส่วนของการส่งมอบให้แก่คนพิการโดยตรง และ การส่งมอบผ่านตัวแทน ประกอบด้วย ศูนย์บริการสังคมสำหรับคนพิการ กลุ่มงานสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพที่ 8 ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง โรงพยาบาลชุมชนในเขต จ.สกลนคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมกันนี้ ได้มอบรถวิลแชร์เก่า ให้แก่สมาคมคนพิการ จ.สกลนคร เพื่อนำไป ซ่อมแซมใช้งาน หรือประดิษฐ์เป็นเครื่องกายอุปกรณ์อื่นๆ ตามความต้องการใช้งานของผู้พิการต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก