ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นมอบรถเข็น รถโยกให้กับผู้พิการทั้ง 26 อำเภอเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯในโอกาสครบรอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558

วันที่ลงข่าว: 25/05/15

นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนางพิมพ์วิมล ถาวรสถิตย์ นายกเหล่ากาชาดขอนแก่น ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นร่วมกันมอบรถเข็นสำหรับผู้พิการซึ่งทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นได้ทำการซื้อเพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์คนพิการให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสะดวกสบายขึ้นและเป็นโครงการที่ทางเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558

โดยจัดสร้างและซื้อหารถเข็นสำหรับผู้พิการโดยมอบให้ทั้ง 26 อำเภอ รวม 78 ราย เป็นเงิน 226,200 บาทโดยมีการมอบให้ในวันนี้และหากผู้พิการท่านใดที่ตกสำรวจและอยากได้รถเข็นก็ประสานผู้ใหญ่บ้าน กำนันในพื้นที่เสนอขอมายังสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นได้

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก