ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย รับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปี 2558

วันที่ลงข่าว: 25/05/15

นางสุจิตรา พิณดวง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ได้รับแจ้งจากศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย ว่า เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการช่วยเหลือให้คนพิการในชนบทได้รับการดูแลคุณภาพชีวิต ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ การศึกษาอาชีพ และสังคม เป็นศูนย์ประเมินสมรรถภาพ เตรียมความพร้อมให้แก่คนพิการก่อนศึกษาอาชีพ เพื่อสู่ตลาดแรงงาน โดยจัดบริการอาชีพให้กับคนพิการในจังหวัดหนองคายและจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 7 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ แผนกนวดแผนไทย, แผนกช่างตัดเย็บเสื้อผ้าฯ, แผนกช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ฯ แผนกช่างเย็บหนัง, แผนกช่างเสริมสวยและตัดผมชาย, แผนกอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกคอมพิวเตอร์

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร โทร. 0-4261-1442, 0-4261-5153 และ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย 455 หมู่ 14 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43100 โทร. 0-4240-7478 หรือ http://www.rehab-nongkhai.dsdw.go.th/ Facebook: ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก