ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิ พอ.สว.จัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการ

วันที่ลงข่าว: 21/05/15

ปราจีนบุรี - มูลนิธิ พอ.สว.ร่วมกับสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จัดทำโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป รอบ 3 ประจำปี 2558

       

       วันนี้ (20 พ.ค.58) ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร นายแพทย์นพพร พงษ์ปลื้มปิติชัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายแพทย์จรัล บุญฤทธิการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ให้การต้อนรับนายแพทย์สมชาย เชื้อเพชระโสภณ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว.พร้อมด้วยทีมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย ได้เดินทางมาเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป

       

       เนื่องจากมูลนิธิ พอ.สว.ได้จัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาและส่งเสริมให้มีแพทย์และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อปฏิบัติงานให้การช่วยเหลือในการรักษา ป้องกัน ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม และในครั้งนี้เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายของโครงการอย่างน้อย 200 ราย ภายใน 55 จังหวัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์ASTV ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก