ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดชุมพรจัดงานวันนัดพบแรงงานเปิดโอกาสให้ผู้ว่างงานได้พบนายจ้างพร้อมเรียนรู้อาชีพ

วันที่ลงข่าว: 21/05/15

วันนี้ (20 พ.ค. 2588) เวลา 10.30 น. ที่บริเวณห้างบิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาชุมพร สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร จัดงาน "วันนัดพบแรงงานและกิจกรรมรับงานสู่บ้านเพิ่มรายได้ในครัวเรือน" เพื่อเปิดโอกาสให้นายจ้างและผู้สมัครงานมาพบและสัมภาษณ์งานได้จำนวนมากในคราวเดียวกัน รวมทั้งเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ และคนพิการได้สมัครเลือกงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถและความถนัดของตน โดยมีผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

โดย นางเพ็ญจันทร์ บุญฮก จัดหางานจังหวัดชุมพร กล่าวว่า วันนัดพบแรงงานครั้งนี้ เราได้พานายจ้างมาสัมภาษณ์งานกว่า 30 บริษัท โดยเปิดโอกาสให้ผู้สมัครงานสามารถสมัครได้หลายบริษัทในวันเดียวกัน เป็นการประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งเป็นนโยบายของกรมการจัดหางานที่อยากให้ทุกคนมีงานทำ เพื่อแก้ไขปัญหาการตกงาน ว่างงานของประชาชน และหากผู้สมัครงานที่ยังไม่ได้งานในวันนี้ก็ต้องไปที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรเพื่อลงทะเบียนสมัครงาน ก่อนจะมีการติดต่อส่งไปสัมภาษณ์งานกับนายจ้างตามลำดับ สำหรับเป้าหมายในวันนี้คาดว่าจะมีผู้ได้งานทำทันทีประมาณ 40% โดยหลังจากนี้เราจะประสานงานกับนายจ้างว่ามีการบรรจุใครไปบ้าง และผู้ที่ยังไม่ได้งานวันนี้เราก็จะนำใบสมัครงานไปที่สำนักงานจัดหางาน เพื่อประสานนายจ้างให้พิจารณาคัดเลือกต่อไป

สำหรับบรรยากาศ วันนัดพบแรงงาน ครั้งนี้มีนายจ้างมาเข้าร่วมรับสมัครงาน จำนวน 30 ราย มีตำแหน่งงานว่าง จำนวน 1,100 อัตรา ซึ่งผู้เข้าร่วมงานสามารถสมัครงานกับสถานประกอบการได้โดยตรงและสมัครงานได้หลายแห่งในเวลาเดียวกัน ทำให้มีโอกาสในการบรรจุงานเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีการให้คำปรึกษาด้านอาชีพ การรับจดทะเบียนกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน การสาธิตอาชีพของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน และสถานประกอบการที่ต้องการส่งงานให้กับผู้รับงานไปทำที่บ้าน หรือรับไปจำหน่าย อาทิ การทำดอกไม้ประดิษฐ์ประดับไฟ การทำลูกบอลประดับไฟ การประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย การทำริบบิ้นร้อยพวงมาลัย และการตัดเย็บเสื้อผ้า เป็นต้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก